ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

θέμα: "Παρουσιάζω τον τόπο μου - Παρουσιάζω το σχολείο μου"

Η επίσημη σελίδα του προγράμματος: http://iep.edu.gr/oligothesia

Η υποσελίδα του προγράμματος του 1/θ Δημ. Σχολείου Κορωνίδας Νάξου

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα;

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Ποιο είναι το προτεινόμενο πλαίσιο δράσης;

Ενδεικτικές δράσεις;

Πού στοχεύει ένα τέτοιο πρόγραμμα;

Ποιος είχε την αρχική πρωτοβουλία;

Ποια σχολεία συμμετέχουν σε αυτή τη φάση;

Πώς συντονίζεται το πρόγραμμα;

 

Πώς ξεκίνησε: H Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ Στερεάς Ελλάδας, μέσω του οικείου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ, υλοποιώντας πρόταση Σχολικών Συμβούλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απηύθυνε πρόσκληση συνεργασίας σε τέσσερις Περιφερειακές Δ/νσεις  Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ της χώρας μας που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, όπου και διαμορφώνονται διαφορετικές συνθήκες εκπαίδευσης.

Τι περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει την «αδελφοποίηση» κατ’ αρχάς συγκεκριμένων ολιγοθεσίων Δημ. Σχολείων και την υλοποίηση στη συνέχεια  από κοινού εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες θα σχεδιαστούν στη βάση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.  

Προτεινόμενο πλαίσιο δράσης: Προτεινόμενο θέμα για υλοποίηση δράσεων είναι: «Παρουσιάζω τον τόπο μου - Παρουσιάζω το σχολείο μου». Η επικοινωνία και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να σχεδιαστούν στο πλαίσιο προγράμματος project που αφορά την τοπική ιστορία ή όποιου άλλου επιμέρους θέματος προταθεί. Στο πλαίσιο  ενός τέτοιου προγράμματος η επικοινωνία και η συνεργασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε  τρία επίπεδα: επίπεδο σχολείου, (όλοι οι μαθητές  του σχολείου), επίπεδο τμήματος, (πχ  Α΄ή Γ΄-Δ΄) και σε ατομικό επίπεδο (κάθε μαθητής επικοινωνεί ηλεκτρονικά και ανταλλάσσει απόψεις με μαθητή /ές που έχει επιλέξει ).

Ενδεικτικές δραστηριότητες: Μικρές ομάδες μαθητών με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των υπεύθυνων σχολικών συμβούλων επιλέγουν να συγκεντρώσουν στοιχεία και να παρουσιάσουν με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τόπου τους (περιβάλλον, τοπικά προϊόντα, ήθη –έθιμα, αξιοθέατα, ιστορία, οικονομία, τρέχοντα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία κλπ). Την ίδια διαδικασία μπορεί να ακολουθήσουν με ηλεκτρονική επικοινωνία σε ατομικό επίπεδο. Παράλληλα,  ένα μέρος των δράσεων προτείνεται να αφορά και την παρακολούθηση διδασκαλιών ενός σχολείου από το άλλο, όπου αυτό καταστεί εφικτό.

Στόχευση: Να αμβλυνθούν πολλά από τα μειονεκτήματα των ολιγοθεσίων σχολείων που σχετίζονται με το διαφορετικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα, γεωγραφική θέση, μικρό αριθμό μαθητών κλπ, ανοίγοντάς τους «παράθυρα» πέρα από τον μικρόκοσμο του σχολείου τους, μέσα σε ένα πλαίσιο που τους προσφέρει πλούσιες εκπαιδευτικές  εμπειρίες με πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη.  Ταυτόχρονα, μια τέτοια προσπάθεια, που σε αυτή τη φάση έχει άτυπο και δοκιμαστικό περισσότερο χαρακτήρα,  μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για περαιτέρω επέκταση αυτού του τρόπου εκπαίδευσης στα ολιγοθέσια σχολεία.

Υπεύθυνη του προγράμματος: Η Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ Στερεάς Ελλάδας, Δρ Ελένη Μπενιάτα, η οποία είχε και την αρχική πρωτοβουλία, είναι η Υπεύθυνη του προγράμματος.

Σχολεία που συμμετέχουν:

1/Θ   Δ.Σ. Κορωνίδας Νάξου (Ν. Αιγαίο)

1/Θ   Δ.Σ. Ηρακλειάς (Ν. Αιγαίο)

4/Θ    Δ.Σ. Ψίνθου Ρόδου (Ν. Αιγαίο)

3/Θ  Δ.Σ. Δαματριάς Ρόδου (Ν. Αιγαίο)

1/Θ  Δ.Σ. Αγράφων Ευρυτανίας

2/Θ Πρότυπο – Πειρ/κό Δ.Σ. Παν/μίου Πατρών

2/Θ Δ.Σ. Άσκρης Βοιωτίας

2/Θ Δ.Σ. Λεονταρίου Βοιωτίας

2/Θ Δ.Σ. Ξηρονομής Βοιωτίας

1/Θ Πρότυπο – Πειρ/κό Δ.Σ. Πειραιά –Ράλλειο

3/Θ Πρότυπο – Πειρ/κό Δ.Σ. Πειραιά –Ράλλειο

 

Συντονισμός προγράμματος: Σε κάθε μία από τις τέσσερις Περιφερειακές Δ/νσεις έχει οριστεί ένας συντονιστής για το πρόγραμμα.

Για τα σχολεία του Ν. Αιγαίου την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε ο Σχολ. Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Κυκλάδων, δρ Κων/νος Κλουβάτος.