ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΓΡΑΦΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  μέγεθος τετραδίου
  μορφή τετραδίου (μισο-μισό)
  βοηθητική ενδιάμεση γραμμή (τριχάρακο διάστημα)
  σταδιακή είσοδος στο διχάρακο διάστημα  (τελευταίες σελίδες
  οι κενές σελίδες στο τέλος
  γραμματοσειρά
  περιεχόμενο (επιλογή γραμμάτων, λέξεων, προτάσεων) 
  επάρκεια χώρου για καθημερινή γραφή
  Εισαγάγετε μία απάντηση ανά σειρά
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
  Αυτή η ερώτηση είναι υποχρεωτική
Ενεργοποιήθηκε η υποστήριξη προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης.