ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ - ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ-ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (εγκύκλιος Σχολ. Συμβούλου)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ - ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ (για γονείς-κηδεμόνες)

 

 Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ για τη Σχολική Βία

Εγκύκλιος για την 6η Μαρτίου: Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο

 

 

Επιθετικότητα στο σχολείο - Προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση

Stop bullying          Αποτέλεσμα εικόνας για δικτυο κατα της βίας   

 

Διαβάστε στο   την ιστορία

 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ- Πληροφορίες

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

25 Βίντεο για Σχολική Βία - Εκφοβισμό