Ε΄ ΤΑΞΗ

Γλώσσα Μαθηματικά Φυσική

Θρησκευτικά Ιστορία Γεωγραφία

Κοινων. & Πολιτ. Αγωγή

 

Ψηφιακά βιβλία Ε΄τάξης    ψηφιακό σχολείο

   i-pinakas

 

Λογισμικά Ε΄και Στ΄ τάξεων

Γλώσσα Ε’-ΣΤ’

 

Θρησκευτικά Ε’-ΣΤ’  

       

Αγγλικά ΣΤ’  

Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’

 

Γεωγραφία Ε’-ΣΤ’

 

Αγγλικά Δ’-Ε’

Περιβάλλον – Η προστασία του Δάσους

 

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

Πολιτικά και Διπλωματικά γεγονότα της νεότερης Ιστορίας

 

Μουσική Α’-ΣΤ’

Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων

 

Εικαστικά Α’-ΣΤ’