ΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Τώρα όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρέχονται για χρήση απευθείας από το διαδίκτυο, χωρίς να χρειαστεί να τα κατεβάσετε και να τα εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.  

Επισήμανση: κάποια λογισμικά δεν ανοίγουν στο Google Chrome, ανοίγουν όμως σε άλλους φυλλομετρητές.

Περισσότερα λογισμικά των μαθημάτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μπορείτε να δείτε εδώ: http://ts.sch.gr

Α΄και Β΄τάξεις Γ΄και Δ΄τάξεις Ε΄και Στ΄ τάξεις
Γλώσσα Α’-Β’

Μαθαίνω τη γλώσσα μου

Μαθηματικά Α’-Β’

Μελέτη Α΄-Δ΄

Μουσική Α’-ΣΤ’

Εικαστικά Α’-ΣΤ’

Περιβάλλον – Η προστασία του Δάσους

Γλώσσα Γ’-Δ’

Μαθηματικά Γ’-Δ’

Μελέτη Α΄-Δ΄

Περιβάλλον – Η προστασία του Δάσους

Ιστορία Γ’-Δ’

Θρησκευτικά Γ’-Δ’

Αγγλικά Δ’-Ε’

Μουσική Α’-ΣΤ’

Εικαστικά Α’-ΣΤ’

 

 

Γλώσσα Ε’-ΣΤ’

Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’

Περιβάλλον – Η προστασία του Δάσους

Πολιτικά και Διπλωματικά γεγονότα της νεότερης Ιστορίας

Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων

Θρησκευτικά Ε’-ΣΤ’

Γεωγραφία Ε’-ΣΤ’

Κοινωνική και πολιτική αγωγή

Μουσική Α’-ΣΤ’

Εικαστικά Α’-ΣΤ’

Αγγλικά ΣΤ’

Αγγλικά Δ’-Ε’