ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με βάση τα σχετικά ΦΕΚ και τις εγκυκλίους που αναφέρονται στα εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα όλων των τύπων Δημοτ. Σχολείων, έχουμε διαμορφώσει και αναρτήσει εδώ αυτόματες φόρμες για κάθε τύπο σχολείου  (1/θέσιο, 2/θέσιο, 3/θέσιο, 4/θέσιο, 5/θέσιο και 6/θέσιο ως 12/θέσιο Δημ. Σχολείο). Τα προγράμματα περιλαμβάνουν αυτόματες λίστες για τη συμπλήρωση των ωρών κάθε μαθήματος και αυτόματη άθροιση των ωρών.

 

A. Οδηγίες σύνταξης ωρολογίου προγράμματος

 

B. ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (1/ΘΕΣΙΟ, 2/ΘΕΣΙΟ, 3/ΘΕΣΙΟ)

 

 

 

 

 

Γ. ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (4/ΘΕΣΙΟ, 5/ΘΕΣΙΟ, 6/ΘΕΣΙΟ έως 12/ΘΕΣΙΟ)

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

 

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

 

ΔΙΘΕΣΙΟ

 

ΤΡΙΘΕΣΙΟ