ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Επιστροφή       Μουσεία/επισκέψεις        Εικονικές περιηγήσεις         Προσομοιώσεις         Παλιά αναγνωστικά

Δεκάδες ιδέες εκμάθησης και εξάσκησης της προπαίδειας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιήσει συνδυαστικά όσο περισσότερες τεχνικές μπορεί, ώστε κάθε μαθητής να επιλέξει τη στρατηγική που ο ίδιος θα ακολουθήσει, ανάλογα με το μαθησιακό του προφίλ. Παράλληλα, προτείνονται διάφοροι τρόποι εξάσκησης. Τέλος προτείνονται εύκολες και εναλλακτικές τεχνικές πολλαπλασιασμού.
Η προπαίδεια σε πολύ πιο σύντομη και εύκολη μορφή

Ta γινόμενα 6Χ6 έως 9Χ9 με πανεύκολο τρόπο

H προπαίδεια του 9 πανεύκολα:

 

 

Πολλαπλασιάζοντας εύκολα γινόμενα από 11 Χ 11 έως 19 Χ 19

 

Πολλαπλασιάζοντας εύκολα και γρήγορα διψήφιους αριθμούς  με το 11

 

Πολλαπλασιάζοντας εύκολα κατά τον κινεζικό (ή αρχαιοελληνικό;) τρόπο

 

 

Η ιαπωνική εκδοχή του εύκολου πολλαπλασιασμού

 

 

Περισσότερη εξάσκηση στην προπαίδεια:

 

http://www.learnyourtables.co.uk/gk/index.htm

 

http://e-math.eduportal.gr/efarmoges/xion.htm

 

http://11dim-evosm.thess.sch.gr/downloads/proper.xls

 

Απλή δοκιμασία προπαίδειας (προσαρμόσιμη)

 

Ακόμη περισσότερη εξάσκηση στην προπαίδεια εδώ

(από το http://users.sch.gr/tasisp/index.swf

 

http://oswego.org/ocsd-web/games/mathmagician/mathsmulti.html

Αγώνας ταχύτητας με προπαίδεια για απαιτητικούς παίχτες:  http://www.arcademicskillbuilders.com/games/grand_prix/grand_prix.html

 

Καταστροφή μετεωριτών με προπαίδεια:

http://www.arcademicskillbuilders.com/games/meteor/meteor.html