07/03/2018

Πρόγραμμα Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

(η φετινή πρόταση 2017-2018)

Μετά από εξαετή επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για τους μαθητές της Στ΄Δημοτικού, αναρτούμε και φέτος με πολύ μικρές αναπροσαρμογές, κυρίως ως προς το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, την πρότασή μας για το Πρόγραμμα Μετάβασης. Το πρόγραμμα μπορεί να  υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Γλώσσας, των Μαθηματικών και γενικά κάθε μαθήματος που διδάσκεται και στο γυμνάσιο, αλλά και ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας.
 
Έχει ζητηθεί από τους παιδαγωγικά υπεύθυνους Σχολικούς Συμβούλους των γυμνασίων να ενημερώσουν τα γυμνάσια υποδοχής για να διευκολυνθεί η επίσκεψη των μαθητών της Στ΄ τάξης σε αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος.

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2016-2017

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2015-2016

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2014-2015

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2013-2014

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2012-2013

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2011-2012