16/02/2016

Πρόγραμμα Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Μετά από τετραετή επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για τους μαθητές της Στ΄Δημοτικού, σας αποστέλλω και φέτος προσαρμογές μόνο ως προς το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα την περυσινή πρότασή μας για υλοποίηση Προγράμματος Μετάβασης. Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης (ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας) ή/και να συνδεθεί με άλλα μαθήματα, όπως η Κοινωνική καιΠολιτική Αγωγή. Προτείνεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων.
 
Έχει ζητηθεί από τους παιδαγωγικά υπεύθυνους Σχολικούς Συμβούλους των γυμνασίων να ενημερώσουν τα γυμνάσια υποδοχής για να διευκολυνθεί η επίσκεψη των μαθητών της Στ΄ τάξης σε αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος.

Δείτε εδώ την περσινή πρόταση του Προγράμματος (2014-2015)

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2013-2014  

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2012-2013

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2011-2012