ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Νομοθεσία - επικαιρότητα - αρθρογραφία για θεματα ειδικής αγωγής:

 

Ιστότοπος Αδριανού Μουταβελή - Σχολικού Συμβούλου 4ης Περιφέρειας Ειδικής αγωγής

 

Ράνια Χιουρέα - Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

Special Education, The Voice and Vision of Special Education

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου» (Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ  "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

(νομοθεσία - σύγχρονες προσεγγίσεις - portfolio)

 

 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2015-2016

Επειδή οι δράσεις της Ευέλικτης Ζώνης συνδέονται με διδακτικές επισκέψεις, προτείνεται να γίνεται πρώτα ο προγραμματισμός των δράσεων της Ε. Ζ. και ακολούθως ο προγραμματισμός διδακτικών επισκέψεων.

1. Οδηγίες Σχολικού Συμβούλου για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης

 2. Φάκελος υλικού (εγκύκλιοι, ΦΕΚ, οδηγίες, έντυπα) για την ευέλικτη ζώνη

3. Έντυπο Δράσεων Ευέλικτης Ζώνης

4. Υπόδειγμα συμπληρωμένου εντύπου δράσεων Ε. Ζ.

________________

5. Εγκύκλιος Σχολικού Συμβούλου για Διδακτικές Επισκέψεις

6. ΦΑΚΕΛΟΣ: Διδακτικές επισκέψεις - εκδρομές

7. Έντυπο προγραμματισμού διδακτικών επισκέψεων

8. Υπόδειγμα προγραμματισμού διδακτικών επισκέψεων

 

 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2014-2015

 

1. Οδηγίες Σχολικού Συμβούλου για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης

 2. Φάκελος υλικού (εγκύκλιοι, ΦΕΚ, οδηγίες, έντυπα) για την ευέλικτη ζώνη

3. Έντυπο Δράσεων Ευέλικτης Ζώνης

---------------------

4. Εγκύκλιος Σχολικού Συμβούλου για Διδακτικές Επισκέψεις

5. ΦΑΚΕΛΟΣ: Διδακτικές επισκέψεις - εκδρομές

6. Υπόδειγμα προγραμματισμού διδακτικών επισκέψεων

7. Έντυπο προγραμματισμού διδακτικών επισκέψεων

 

----------------------------------------------------------

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 2013-2014

 

Εγκύκλιος Σχολικού Συμβούλου

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ με σχετικές εγκυκλίους / ΦΕΚ, οδηγίες για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης, έγγραφο της Προϊσταμένης Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

 
ΖΕΠ: ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Εγκύκλιος για ίδρυση Τμημάτων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων σχολ. έτους 2016-2017

ΖΕΠ Ν. Αιγαίου 2015-2016

Επιμορφωτικό Υλικό για διδάσκοντες Τάξεων Υποδοχής - Φροντιστηριακών Τμημάτων

Διαγνωστικά τεστ για το βαθμό κατοχής της ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς-παλιννοστούντες μαθητές (για φοίτηση σε Τάξη Υποδοχής ή Φροντιστηριακό Τμήμα)

επίπεδο 1

επίπεδο 2

φυλλάδιο απαντήσεων

φυλλάδιο για το δάσκαλο

 

Eνισχυτική Διδασκαλία

 

Διδακτικές επισκέψεις - εκδρομές

 

 

Διαδικτυακές πηγές για εκπαιδευτική νομοθεσία

 

 

 

 

http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education

http://www.gdimitrakopoulos.gr/component/content/section/1