ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (σχολ. έτος 2012-2013)

 

24/01/2013

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Η σελίδα του προγράμματος

σχέδιο προγράμματος

μεθοδολογικός σχεδιασμός διδασκαλίας

πρόσκληση στους γονείς

συμβόλαιο συνεργασίας

                                    

 

15/05/2013

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

 

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος "Η τσάντα στο σχολείο" (1/3/2013) σε δύο σχολικά τμήματα του 1ου Δημ. Σχολείου Νάξου, το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από τους εμπλεκόμενους γονείς και μαθητές, τις δασκάλες των τάξεων και το Σχολικό Σύμβουλο.

 

Διαβάστε εδώ τη συνοπτική αποτίμηση του προγράμματος

 

Η Ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο της ΠΕΣΣ για το πρόγραμμα

(περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του Συνεδρίου, στον 1ο τόμο)