ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Επιστροφή       Μουσεία/επισκέψεις        Εικονικές περιηγήσεις         Προπαίδεια/πολλαπλασιασμός       Παλιά αναγνωστικά

Για περισσότερες προσομοιώσεις για τη σχολική τάξη μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new

Ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προσομοιώσεις του παρακάτω συνδέσμου:

http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/by-level/elementary-school

Το ηλιακό μας σύστημα σε διαδραστική μορφή (ηλιοκεντρική, γεωκεντρική και τηλεσκοπική θεώρηση)

http://www.solarsystemscope.com/scope.swf

Ανακαλύπτω τις ιδιότητες του κεκλιμένου επιπέδου και της κίνησης των σωμάτων πάνω σε αυτό

Πειραματίζομαι και κατανοώ την κίνηση του εκκρεμούς

Εξερευνώ και κατανοώ τη λειτουργία του ηλιακού μας συστήματος και της κίνησης των πλανητών
My Solar System
Click to Run

Φτιάχνω ηλεκτρικά κυκλώματα με διερευνητικό τρόπο
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Click to Run

 

Πειραματίζομαι με ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με ραβδόμορφο μαγνήτη και άλλα υλικά

Generator
Click to Run

Εκτιμώ πόσες φορές χωράει μια επιφάνεια μέσα σε μια μεγαλύτερη

Φτιάχνω διαδραστικά το ουράνιο τόξο αναμιγνύοντας το μπλε, το κόκκινο και το πράσινο φως

Color Vision
Click to Run

Φτιάχνω  τα ηλεκτρικά κυκλώματα και κατανοώ τη λειτουργία τους με διερευνητικό τρόπο

Circuit Construction Kit (DC Only)
Click to Run

Εξερευνώ διαδραστικά τα στερεά, υγρά και αέρια και τη μετατροπή τους από τη μια κατάσταση στην άλλη

States of Matter: Basics
Click to Run

Μαθαίνω παίζοντας και κατανοώ τα διαφορετικά βάρη και τον τρόπο ζυγίσματος

Balancing Act
Click to Run