ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Επιστροφή        Μουσεία/επισκέψεις        Εικονικές περιηγήσεις         Προσομοιώσεις         Προπαίδεια/πολλαπλασιασμός       Παλιά αναγνωστικά

Μια εκπληκτική  δουλειά του http://users.sch.gr/gvasileiad/book/anagnb/index.html. Πρόκειται για 22 παλιά αναγνωστικά από το 1936 ως το 1971 που έχουν ψηφιοποιηθεί και εκδοθεί ηλεκτρονικά και μπορείτε να τα διαβάσετε σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου στην οθόνη σας. (Κλικ πάνω στο βιβλίο και πάλι κλικ πάνω στο ανοιγμένο βιβλίο)

1.    1948   Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

2.    1971   Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

3.    1949   Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

4.    1963  Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

5.    1955  Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Picture

6.    1939   Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ

7.    1946   Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8.     1959  Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

9.     1955   E΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

10.     1957   E΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

11.     1966   Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

12.     1939   ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

13.     1943   ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

14.     1952   ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

15.     1955   ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

16.     1957   Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

17.     1963   Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

18.     1966   Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

19.   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ    Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1967

20.   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ   Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1947

21.   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ   Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1960

22.   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ   Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 1947