ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (σχολ. έτους 2017-2018) 

  <αρχική  σελίδα>                                                                <<παλιότερες ανακοινώσεις>>

 

Προεδρικό Διάταγμα 79/2017

 Λειτουργία Δημ. Σχολείων 2017-2018 (εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Σχολείων

Εξορθολογισμός διδακτέας ύλης δημοτικού

φόρμες ωρολογίων προγραμμάτων όλων των τύπων σχολείων

φάκελος Προγραμ/σμού Εκπ/κού Έργου

Έντυπο και υπόδειγμα πίνακα σχολικών δράσεων

Διερεύνηση Επιμορφ. Αναγκών

Φάκελος συνεργασίας Ειδικής - Γενικής Αγωγής

Εκτυπώσιμο Τετράδιο Γραφής Α΄ τάξης

   
   
 

Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπ/κούς ΠΕ 70 Ε-Στ΄ τάξεων 3/θ και πολυθέσιων Δημ. Σχολείων Νάξου (εγκριτικό έγγραφο)

 

Η επιμορφωτική συνάντηση εντός διδακτικού ωραρίου (08.00΄- 14.00΄) απαυθύντεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 που διδάσκουν στην Ε και Στ΄ τάξη των 3/θέσιων και πολυθέσιων Δημ. Σχολείων της Νάξου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Οι μαθητές των αντίστοιχων τάξεων προτείνεται να μην προσέλθουν στο σχολείο την ημέρα της επιμορφωτικής συνάντησης. Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου θα προσέλθουν στις 10.00 και θα αποχωρήσουν στις 11.30΄.

Η παρουσία των αντίστοιχων συναδέλφων στην ημερίδα είναι υποχρεωτική και παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή τους (μέχρι 8.15), καθώς το σχολείο θα βρίσκεται σε λειτουργία.

 

Χρόνος

επιμορφωτικής συνάντησης:

Πέμπτη, 25/01/2018, ώρα 8.00 – 14.00

Τόπος:

Νάξος: 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

Εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν:

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70  που διδάσκουν στην Ε και Στ΄ τάξη των 3/θέσιων και πολυθέσιων Δημ. Σχολείων της Νάξου

Αντικείμενο

επιμορφωτικής

συνάντησης:

Επιμόρφωση σε παιδαγωγικά - διδακτικά θέματα και στη διαχείριση της σχολικής τάξης – Δειγματική διδασκαλία στη Φυσική

Πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης

·  8.00 - 8.15΄: Προσέλευση – Εγγραφή

·  8.15 – 9.00΄:  Διδακτικά ζητήματα στην Ε και Στ τάξη με έμφαση στο μάθημα της Φυσικής (Σχ. Σύμβουλος)

·  9.00 – 9.20΄: Πηγές Τοπικής Ιστορίας και τρόποι αξιοποίησής τους (δασκάλα Μαρία Προμπονά)

·  9.20 – 9.40΄:  Σύντομη παρουσίαση προφίλ τάξεων –περιεχομένου διδασκαλίας - διδακτικών στόχων (δασκάλα της τάξης: Μαρία Προμπονά)

·  9.40 – 10.00΄: Διάλειμμα

· 10.00 – 11.30΄: Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Φυσικής Στ΄ τάξης (δασκάλα της τάξης: Μαρία Προμπονά).

· 11.30 – 11.45΄: Διάλειμμα

· 11.45 – 12.00΄: Συζήτηση

· 12.00 – 12.40΄: Διδακτική των ενοτήτων «Ηλεκτρισμός» και «Φως» της Φυσικής Ε΄ τάξης (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Νάξου: Νίκος Βαθρακοκοίλης)

·  12.40 – 12.50΄: Διάλειμμα

· 12.50 – 13.30΄: Παρουσίαση του «Μαθητικού Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών» (Δ/ντής Δ. Σ. βίβλου: Χρήστος Σκάρκος)

· 13.30 - 14.00΄: Συζήτηση - Λήξη εργασιών

   
  Πρόγραμμα συσκέψεων - τηλεδιασκέψεων και παιδαγωγικών -καθοδηγητικών επισκέψεων Σχ. Συμβούλου

Έχουν υποβληθεί για έγκριση οι παρακάτω συσκέψεις - τηλεδιασκέψεις με Δ/ντές-ντριες και Προϊσταμένους-ες σχολείων της περιφέρειας ευθύνης μας

α/α

Δράση

Τόπος

Στόχος

Χρόνος

Ομάδα-στόχος (αριθμός μελών ομάδας)

1

Σύσκεψη συνεργασίας με Δ/ντές – Προϊσταμένους Δημ. Σχολείων Νάξου

Νάξος,

3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

Συντονισμός ενεργειών -  οδηγίες για συνέχιση εκπ/κού έργου

Τετάρτη

17/1/2018, ώρα 12.00 – 14.00

10 Διευθυντές – Προϊστάμενοι 3/θέσιων και πολυθέσιων Δ. Σ. Νάξου

2

Τηλεδιάσκεψη συνεργασίας με  Δ/ντές - Προϊσταμένους Δημ. Σχολείων Θήρας

Νάξος,

Γραφείο Σχολικού Συμβούλου

Συντονισμός ενεργειών -  οδηγίες για συνέχιση εκπ/κού έργου

Πέμπτη

18/1/2017, ώρα 8.30 – 10.00

8 Διευθυντές - Προϊστάμενοι Δ. Σ. Θήρας

3

Τηλεδιάσκεψη συνεργασίας με  Δ/ντές Δημ. Σχολείων Μυκόνου και Τήνου

Νάξος,

Γραφείο Σχολικού Συμβούλου

Συντονισμός ενεργειών -  οδηγίες για συνέχιση εκπ/κού έργου

Πέμπτη

18/1/2017, ώρα 12.00 – 14.00

8 Διευθυντές –σχολείων Μυκόνου και Τήνου

4

Τηλεδιάσκεψη συνεργασίας με Προϊσταμένους-ες Δημ. Σχολείων Δονούσας, Κουφονησίων, Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Θηρασίας και Ανάφης

Νάξος,

Γραφείο Σχολικού Συμβούλου

Συντονισμός ενεργειών -  οδηγίες για συνέχιση εκπ/κού έργου

Παρασκευή,

19/1/2017, ώρα 12.00 – 14.00

6 Προϊστάμενοι Σχολείων

Θέματα που θα μας απασχολήσουν στις παραπάνω συσκέψεις είναι (α) η εφαρμογή του προγράμματος «Η τσάντα στο σχολείο» και «Κυκλοφοριακή Αγωγή», (β) η πορεία υλοποίησης των εντός κι εκτός σχολείου δράσεων,  π.χ. «έτος Χαλεπά» στην Τήνο, Συνέδριο «η Νάξος δια μέσου των αιώνων» στη Νάξο, πρόγραμμα «Αμπελοκαλλιέργεια και παραγωγή οίνου» στη Θήρα, (γ) η πορεία υλοποίησης των υποστηρικτικών προγραμμάτων (Ενισχυτική Διδασκαλία, Τάξεις Υποδοχής, Τμήματα Ένταξης, Ολοήμερο, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων), (δ) η ενίσχυση του συνεργατικού κλίματος στη Σχολική Μονάδα, (ε) η παιδαγωγική διαχείριση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες - διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς, (στ) η εφαρμογή του «Προγράμματος Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και (ζ) η πρόληψη – διαχείριση της σχολικής βίας – εκφοβισμού.  Θέματα συζήτησης θα προταθούν επίσης από τους Διευθυντές-ντριες και Προϊσταμένους-νες με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που θέτουν οι ίδιοι.

Πρόγραμμα παιδαγωγικών -καθοδηγητικών επισκέψεων σε σχολεία της Νάξου

(άλλαξαν επιμέρους ημερομηνίες σε σχέση με τον προγραμματισμό τριμήνου λόγω άλλων υπηρεσιακών αναγκών)

Ημερομηνία

Σχολείο

26/1/2018

Δ. Σ. Χαλκείου

Δ. Σ. Μονής

31/1/2018

Δ. Σ. Απόλλωνα

Δ. Σ. Κορωνίδας

Δ. Σ. Κορώνου

1/2/2018

Δ. Σ. Ποταμιάς

Δ. Σ. Δαμαριώνα

2/2/2018

Δ. Σ. Σαγκρίου

Δ. Σ. Χειμάρρου

 

Γενικοί στόχοι των επισκέψεων θα είναι:

(α) Η δια ζώσης επικοινωνία με όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας ευθύνης,

(β) Η αλληλοενημέρωση για το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο,

(γ) Η παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης της διδασκαλίας, υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος και προσφοράς της διδακτέας ύλης, υπό το πρίσμα και της αναδιάρθρωσης κι εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης,

(δ) Η συζήτηση για τα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε τάξης και κάθε εκπαιδευτικού και η αναζήτηση τρόπων επίλυσής τους,

(ε) Η παρακολούθηση - υποστήριξη δραστηριοτήτων, όπως καινοτόμες δράσεις, σχέδια εργασίας, διδακτικά σενάρια, έρευνες δράσης, διαθεματικές δραστηριότητες ή άλλες επιστημονικά και παιδαγωγικά αποδεκτές πρακτικές που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες και εκπ/κών προγραμμάτων φορέων (π.χ. «έτος Χαλεπά» στην Τήνο, Συνέδριο «η Νάξος δια μέσου των αιώνων» στη Νάξο, πρόγραμμα «αμπελοκαλλιέργεια και παραγωγή οίνου» στη Θήρα).

   
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

   
12/1/2018 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2017-2018

 

   
9/1/2018

2018: "ΕΤΟΣ ΧΑΛΕΠΑ"

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» του Δήμου Τήνου

Οι εκδηλώσεις έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (βλέπε σχετικό έγγραφο εδώ)

Το Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» στο facebook

   
8/1/2018

   
18/12/2017

   
14/12/2017

Έγκριση υλοποίησης δράσης με τίτλο « Η τσάντα στο σχολείο» (Έγγραφο ΥΠΠΕΘ)

Η δράση απευθύνεται στους μαθητές όλων των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της χώρας, και θα υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιούνιο του ιδίου έτους και μετέπειτα από την έναρξη κάθε διδακτικού έτους.

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών θα παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.
 

13/12/2017

Πιλοτικό Πρόγραμμα "Η Τσάντα στο Σχολείο": Έτος εφαρμογής 2012-2013 στην περιφέρεια ευθύνης μας
                                                                        
  Με αφορμή την επικείμενη εφαρμογή της παραμονής της τσάντας στο σχολείο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έστω και μερικώς,  και θεωρώντας ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι στη σωστή κατεύθυνση, καθώς θα αποφορτίσει την ελληνική οικογένεια και το μαθητή από το καθημερινό άγος της μεταφοράς της τσάντας και της κατ' οίκον μελέτης, παραθέτουμε πληροφορίες για το πρόγραμμα "Η τσάντα στο σχολείο" που εφαρμόσαμε πιλοτικά ήδη από το 2013.

Το εγχείρημα τότε είχε στεφθεί με επιτυχία όπου το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον ήταν καθολικά υποστηρικτικό (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), ενώ απέτυχε όπου γονείς και μαθητές ήταν επιφυλακτικοί και μη υποστηρικτικοί. Η υλικοτεχνική υποδομή και η δυνατότητα της οικογένειας για πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν καθοριστικές παράμετροι για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Δείτε όλες τις πληροφορίες από την εφαρμογή του προγράμματος παρακάτω, τη σελίδα του προγράμματος στο σχολείο εφαρμογής του (1ο Δημ. Σχολείο Νάξου)
Διαβάστε επίσης τη σχετική Ανακοίνωση που έγινε στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΣΣ (περιλαμβάνεται στον 1ο τόμο του συνεδρίου).  
Αν βέβαια απώτερος στόχος είναι η καθολική παραμονή της τσάντας στο σχολείο όλες τις ημέρες της εβδομάδας, είναι βέβαιο ότι απαιτείται δραστική αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του σημερινού σχολείου και του περιεχομένου των προγραμμάτων  σπουδών, για να μη λειτουργήσει το όλο εγχείρημα εις βάρος των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Παρατηρήστε στη σελίδα του προγράμματος ότι προβλεπόταν καθημερινά κατ' οίκον εργασία, με άλλη λογική και φιλοσοφία όμως από τη σημερινή. Εξάλλου, και μόνο η καθημερινή απαλλαγή από τη μεταφορά της τσάντας είχε αλλάξει δραστικά τον τρόπο που τα παιδιά έβλεπαν το σχολείο και την όλη μαθησιακή διαδικασία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

Η σελίδα του προγράμματος

σχέδιο προγράμματος

μεθοδολογικός σχεδιασμός διδασκαλίας

πρόσκληση στους γονείς

συμβόλαιο συνεργασίας

                                     

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

 

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος "Η τσάντα στο σχολείο" (1/3/2013) σε δύο σχολικά τμήματα του 1ου Δημ. Σχολείου Νάξου, το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από τους εμπλεκόμενους γονείς και μαθητές, τις δασκάλες των τάξεων και το Σχολικό Σύμβουλο.

 

Διαβάστε εδώ τη συνοπτική αποτίμηση του προγράμματος

 

Η Ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο της ΠΕΣΣ για το πρόγραμμα

(περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του Συνεδρίου, στον 1ο τόμο)

   
5/12/2017 Επιμορφωτική Ημερίδα για τους εκπ/κούς των Ολιγοθέσιων Δημ. Σχολείων της Νάξου

Χρόνος :

Τρίτη, 12/12/2017, ώρα 8.00 – 14.00

Τόπος:

Νάξος: 2/θ Δημοτικό Σχολείο Κινιδάρου

Εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν:

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων της Νάξου

Αντικείμενο επιμορφωτικής  συνάντησης: 

Επιμόρφωση σε παιδαγωγικά - διδακτικά θέματα και στη διαχείριση της ολιγοθεσιακής σχολικής τάξης

Πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης:

 08.00΄- 08.15΄: Προσέλευση

 08.15΄- 08.45΄: Σύντομη παρουσίαση προφίλ τάξεων – περιεχομένου διδασκαλίας - διδακτικών στόχων.

 8.45΄-10.15΄: Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της γλώσσας Β΄ & Ε-Στ΄ τάξεων.* 

 10.15΄- 10.45΄: Διάλειμμα

 10.45΄-12.00 ΄: Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών Β΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων.*   

 12.00 – 12.30΄: Συζήτηση – παρατηρήσεις – σχόλια και επισημάνσεις για τη διδακτική διαδικασία, την επίτευξη των διδακτικών στόχων, το μαθησιακό υλικό.

 12.30΄-12.45΄: Διάλειμμα

 12.45΄-13.40: Εργαστήριο με θέμα: «Προετοιμάζοντας το διδακτικό και μαθησιακό υλικό με γνώμονα τις διδακτικές και μαθησιακές συνθήκες του ολιγοθέσιου».

 13.40΄-14.00΄: Συζήτηση - Συμπεράσματα – Λήξη εργασιών

 * Οι δειγματικές διδασκαλίες θα πραγματοποιηθούν από το Σχ. Σύμβουλο με αξιοποίηση των ΤΠΕ του σχολείου.

 

   
4/12/2017

Πρόγραμμα παιδαγωγικών – καθοδηγητικών επισκέψεών  μας σε σχολεία της Νάξου

Στο πλαίσιο των επισκέψεών μας περιλαμβάνονται:

·         Επισκέψεις μας σε επιμέρους τάξεις – τμήματα για μερική παρακολούθηση της διδασκαλίας και παρεμβάσεις, όπου ενδείκνυνται,

·         Σύσκεψη με το Σύλλογο Διδασκόντων (13.15 – 14.00) για θέματα υλοποίησης του εκπ/κού έργου, διαχείρισης της σχολ. τάξης, σχολ. δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία, μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες μαθητών, λειτουργία ολοήμερου κ.ο.κ.

·         Σύσκεψη με το Δ/ντή / τη Διευθύντρια του σχολείου για αλληλοενημέρωση,

·         Συνεργασία με εκπαιδευτικούς που θα ζητήσουν τη συμβολή μας,

·         Συνεργασία με τον εκπ/κό του Τμήματος Ένταξης, κατά περίπτωση.

 

Προγραμματισμός Παιδαγωγικών-καθοδηγητικών επισκέψεων Σχολ. Συμβούλου

Ημερομηνία

Σχολείο

Τρίτη  5/12/2017

Δημ. Σχολείο Μελάνων

Δημ. Σχολείο Κινιδάρου

Τετάρτη 6/12/2017

Δημ. Σχολείο Γλινάδου

Δημ. Σχολείο Βίβλου

Πέμπτη 7/12/2017

Δημ. Σχολείο Δανακού

Δημ. Σχολείο Απεράθου

 

   
30/11/2017

Τηλεδιάσκεψη με Σύλλογο διδασκόντων Δ. Σ. Εμπορείου Θήρας

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής παιδαγωγικής συνεδρίασης του Συλλ. διδασκόντων για το Α΄ τρίμηνο

   
20/11/2017

Πρόγραμμα παιδαγωγικών - καθοδηγητικών επισκέψεων Σχ. Συμβούλου σε σχολεία της Νάξου (2)

 

Στο πλαίσιο των επισκέψεών μας περιλαμβάνονται:

·         Επισκέψεις μας σε επιμέρους τάξεις – τμήματα για μερική παρακολούθηση της διδασκαλίας και παρεμβάσεις, όπου ενδείκνυνται,

·         Σύσκεψη με το Σύλλογο Διδασκόντων (13.15 – 14.00) για θέματα υλοποίησης του εκπ/κού έργου, διαχείρισης της σχολ. τάξης, σχολ. δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία, μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες μαθητών, λειτουργία ολοήμερου κ.ο.κ.

·         Σύσκεψη με το Δ/ντή / τη Διευθύντρια του σχολείου για αλληλοενημέρωση,

·         Συνεργασία με εκπαιδευτικούς που θα ζητήσουν τη συμβολή μας,

·         Συνεργασία με τον εκπ/κό του Τμήματος Ένταξης, κατά περίπτωση.

Προγραμματισμός Παιδαγωγικών-καθοδηγητικών επισκέψεων Σχολ. Συμβούλου

Ημερομηνία

Σχολείο

Τετάρτη 22/11/2017

4ο Δημ. Σχολείο Νάξου

Πέμπτη 23/11/2017

Δημ. Σχολείο Αγ. Αρσενίου

Παρασκευή 24/11/2017

Δημ. Σχολείο Φιλωτίου

   
20/11/2017

 Εισαγωγή της Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων  για το σχολικό έτος 2017-2018

Η εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ

Η σελίδα με το ψηφιακό υλικό (http://edrive.yme.gov.gr)

Το λογισμικό της Μελέτης Περιβάλλοντος Α-Δ΄ τάξης Δημοτικού με την ενότητα "Ασφάλεια στους Δρόμους"

   
20/11/2017

«Η Αστερία»: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά των Δημοτικών σχολείων της Μυκόνου

Ο Δήμος Μυκόνου, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, την αρχαιολόγο κ. Μαρία Κουτσουμπού και την εικαστικό κ. Ειρήνη Συριανού, υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Η Αστερία» που απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών σχολείων της Μυκόνου.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι μαθητές και μαθήτριες γνώρισαν τα ψηφιδωτά της Δήλου,ήρθαν σε επαφή με την τέχνη του ψηφιδωτού και δημιούργησαν το δικό τους ψηφιδωτό.

Την οργάνωση και το κόστος του σεμιναρίου ανέλαβε η Σχολική Επιτροπή Αθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυκόνου.

 

φωτογραφικό υλικό από τη συμμετοχή του 2ου Δ. Σ. Μυκόνου

 

   
14/11/2017

  Τηλεδιασκέψεις - Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις

 Εικόνες από τις τηλεδιασκέψεις στο πλαίσιο των ενδοσχολικών επιμορφώσεων που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα (α) στο Δημ. Σχολείο Μεσαριάς-Βόθωνα Θήρας στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της Περιγραφικής Αξιολόγησης και  (β) στο Δημ. Σχολείο Βίβλου για αξιοποίηση συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων για διαδραστική διδασκαλία.

ΜΕΣΑΡΙΑ

 

ΒΙΒΛΟΣ

 
   
13/11/2017

Πρόγραμμα Παιδαγωγικών-καθοδηγητικών επισκέψεων Σχ. Συμβούλου σε Σχολεία της Νάξου

Στο πλαίσιο των επισκέψεών μας περιλαμβάνονται:

1.     Επισκέψεις μας σε επιμέρους τάξεις – τμήματα για μερική παρακολούθηση της διδασκαλίας και παρεμβάσεις, όπου ενδείκνυνται,

2.     Σύντομη σύσκεψη με το Σύλλογο Διδασκόντων (1ο Διάλειμμα), με εξαίρεση τους εφημερεύοντες, για θέματα διαχείρισης της σχολ. τάξης, σχολ. δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία, μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες κ.ο.κ.

3.     Σύσκεψη με το Δ/ντή / τη Διευθύντρια του σχολείου για αλληλοενημέρωση,

4.     Συνεργασία με εκπαιδευτικούς που θα ζητήσουν τη συμβολή μας,

5.     Συνεργασία με τον εκπ/κό του Τμήματος Ένταξης, κατά περίπτωση.

 Παρακαλούμε για τη χωρίς χρονοτριβή προσέλευση όλων των συναδέλφων στο 1ο διάλειμμα στο γραφείο των διδασκόντων για την πραγματοποίηση της σύσκεψης.

 

Προγραμματισμός Παιδαγωγικών-καθοδηγητικών επισκέψεων Σχολ. Συμβούλου

Ημερομηνία

Σχολείο

Τρίτη 14/11/2017

1ο Δημ. Σχολείο Νάξου

Τετάρτη 15/11/2017

2ο Δημ. Σχολείο Νάξου

Πέμπτη 16/11/2017

3ο Δημ. Σχολείο Νάξου

   
13/11/2017

Δημ. Σχολείο Ακρωτηρίου Θήρας: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ..ΧΡΩΜΑΤΑ!

   
8/11/2017

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των σχολείων (ΥΠΠΕΘ)

   
7/11/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ" 2017-2018

για 3η σχολική χρονιά,  η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, διαμέσου της Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων,  συνεργάζεται με την πολιτιστική εταιρεία ΠΥΡΝΑ και συνεχίζει το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®, στις Κυκλάδες.

Φέτος, τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ ταξιδεύουν σε Αμοργό, Τήνο και Σύρο. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

 

   
7/11/2017

 Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς - Βόθωνα: Ενδοσχολική επιμόρφωση για την πιλοτική εφαρμογή της  Περιγραφικής  Αξιολόγησης

Η ενδοσχολική επιμόρφωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2017, και ώρα 11:45  έως  14:00 σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Μεσαριάς – Βόθωνα Θήρας, με θέμα: «Πιλοτική Εφαρμογή Περιγραφικής Αξιολόγησης».

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πιλοτικής  εφαρμογής της  Περιγραφικής  Αξιολόγησης (Δράση 1: «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης») ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημ. Σχ. Μεσαριάς – Βόθωνα Θήρας και λόγω της υποχρέωσης που απορρέει από τη συμμετοχή του στο ως άνω Πρόγραμμα.

Θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με το Σχολικό Σύμβουλο της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κυκλάδων και ενημέρωση για το εκπαιδευτικό υλικό της σχετικής πλατφόρμας του ΙΕΠ http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/39-pilotiki-efarmogi-tis-perigrafikis-aksiologisis, μετά από προηγούμενη μελέτη του παραπάνω υλικού

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, θα ενημερώσει λεπτομερώς όλους τους Εκπαιδευτικούς του σχολείου ο Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 Αλβανός Δημήτριος, ο οποίος  συμμετείχε ως εκπρόσωπος του σχολείου στη σχετική Επιμορφωτική  Ημερίδα  του ΥΠΠΕΘ (160754/ΓΔ4/27-9-2017 Υ.Α.).

Η συμμετοχή των Εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική συνάντηση είναι υποχρεωτική και για το χρονικό διάστημά της απαλλάσσονται από τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα τη συγκεκριμένη ημέρα.

            Η λειτουργία του ολοήμερου προτείνεται να ανασταλεί την ημέρα της επιμόρφωσης και οι μαθητές να αποχωρήσουν στις 11:30, με έγκαιρη γραπτή ενημέρωση των γονέων.

   
23/10/2017

 Πρόγραμμα δράσης Σχολικού Συμβούλου στην Τήνο

 

Ημερ/νία

Τόπος

Δράση

Δευτέρα

30/10/2017

Χώρα Τήνου

1. Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση και εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών για αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης». (χώρος: 1ο Δημ. Σχολείο Τήνου, χρόνος: 08.00 – 14.00)

 2. Απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Α΄ και Β΄ τάξης (χώρος: 2ο Δημ. Σχολείο Τήνου, χρόνος: 18.00-20.00).

Τρίτη

31/10/2017

Χώρα Τήνου

1. Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο 1ο Δ. Σ. Τήνου

 2. Δίωρη σύσκεψη με Δ/ντές πολυθέσιων Δημ. Σχολείων Τήνου (χώρος: 1ο Δημ. Σχολείο Τήνου, χρόνος: 12.00 – 14.00)

 3. Απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης (2ο Δημ. Σχολείο Τήνου, 18.00-20.00).

Τετάρτη 1/11/2017

Χώρα Τήνου

1. Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο 2ο Δ. Σ. Τήνου

 2.. Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο 3ο Δ. Σ. Τήνου

 3. Απογευματινή ενημερωτική συνάντηση – συζήτηση με γονείς μαθητών όλων των Δ. Σ. Τήνου (2ο Δημ. Σχολείο Τήνου, 18.00 – 20.00)

Πέμπτη 2/11/2017

Εξώμβουργο - Πύργος

1. Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Εξωμβούργου Τήνου

 2.. Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Πύργου Τήνου

Πρόγραμμα Ημερίδας Τήνου

Χρόνος επιμορφωτικής συνάντησης:

Δευτέρα, 30/10/2017, ώρα 8.00 – 14.00

Τόπος:

Τήνος: 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου

Εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν:

Όλοι οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων της Τήνου

Αντικείμενο επιμορφωτικής συνάντησης:

Επιμόρφωση σε παιδαγωγικά - διδακτικά θέματα και στη διαχείριση της σχολικής τάξης

Πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης

 • 8.00 - 8.20΄: Προσέλευση – Εγγραφή

 • 8.20 - 8.30΄: Σύντομος χαιρετισμός – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας

 • 8.30 – 9.00΄: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου – πρόσφατες αλλαγές και αναγκαίες ενέργειες

 • 9.00 – 10.00΄:  Βασικές παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης (μελέτη περιπτώσεων)

 • 10.00 – 10.30΄: Διάλειμμα

 • 10.30 – 11.20΄:  Ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης – τεχνικές συγκρότησης ομάδων – Μαθησιακοί τύποι - Αυτοπροσδιορισμός μαθησιακού στυλ (παρουσίαση - ατομική δραστηριότητα)

 • 11.20 – 12.00΄: Η αναδιάρθρωση, ο εξορθολογισμός και η διαχείριση της διδακτέας ύλης στην κατεύθυνση της δημιουργικής τάξης (παρουσίαση - ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα)

 • 12.00 – 12.20΄: Διάλειμμα

 • 12.20΄ - 13.00΄: Η σύγχρονη «εργαλειοθήκη» του εκπαιδευτικού (παρουσίαση – ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα)  

 • 13.00 – 13.30΄: Διαφοροποίηση διδασκαλίας στη σύγχρονη ανομοιογενή τάξη – (Μελέτη δύο περιπτώσεων – συζήτηση)

 • 13.30 – 14.00΄: Συζήτηση – συμπεράσματα - προτάσεις

 • 14.00΄: Λήξη εργασιών

 

 

   
20/10/2017

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18

Περιλαμβάνει οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης των μαθημάτων:

    1. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγη (Τάξεις: Ε΄ και Στ΄) 
    2. Ιστορία, (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄)
 

   
19/10/2017

Πρόγραμμα δίωρων απογευματινών συναντήσεων ανά τάξεις στη Νάξο

 

Το πρόγραμμα των δίωρων απογευματινών συναντήσεων ανά τάξεις που θα γίνουν στη Νάξο είναι το εξής:

 

1.             

Δάσκαλοι – δασκάλες Α΄- Β΄ τάξης Δημ. Σχολείων Νάξου

Σχολή Ουρσουλινών

Κάστρο Χώρας

Δευτέρα, 23/10/2017

ώρα 18.00 – 20.00

25 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 

2.             

Δάσκαλοι – δασκάλες Γ΄- Δ΄ τάξεων  Δημ. Σχολείων Νάξου

Τρίτη, 24/10/2017

ώρα 18.00 – 20.00

25 εκπαιδευτικοί ΠΕ70

3.             

Δάσκαλοι – δασκάλες Ε΄- Στ΄ τάξης Δημ. Σχολείων Νάξου

Τετάρτη, 25/10/2017

ώρα 18.00 – 20.00

25 εκπαιδευτικοί  ΠΕ70

 

Στις συναντήσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων κατ’ επιλογή δική τους, ανάλογα με τις τάξεις στις οποίες διδάσκουν. Η παρουσία των εκπαιδευτικών στις απογευματινές συναντήσεις είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται εξαιρετικά σημαντική. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν οι δυνατότητες προσαρμογών της διδακτέας ύλης, η αξιοποίηση πρόσθετου υλικού, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των διδακτικών επισκέψεων με βάση και τον πρόσφατο εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης. Θα συζητηθούν επίσης ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις και τρόποι διαφοροποίησης της διδασκαλίας και θέματα κατ’ οίκον εργασιών, τετραδίων, σχολικής τσάντας.

 

Οδηγίες πρόσβασης στο χώρο περιλαμβάνονται στην αριστερή στήλη της αρχικής ιστοσελίδας του ιστότοπού μας.

   
19/10/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ (1-9-2017 έως 31-12-2017) ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

   
19/10/2017

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Με την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανατίθεται η παιδαγωγική ευθύνη των δημοτικών σχολείων της Τήνου στην περιφέρειά μας.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο χάρτης της Περιφέρειας ευθύνης μας έχει ως εξής:

   
6/10/2017

Οδηγίες για Ίδρυση και Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής για το σχολ. έτος 2017-2018

Διαπιστωτικά Τεστ για έλεγχο του επιπέδου της γλωσσομάθειας

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΗΜΕΡΙΔΑ

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα δράσης μας στη Σαντορίνη για ενημέρωσή σας

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ημερ/νία

Τόπος

ΔΡΑΣΗ

Τρίτη

10/10/2017

Φηρά - Καρτεράδος

1) Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση και εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών για αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης» 

2) Απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Α΄ και Β΄ τάξης (χώρος: Δημ. Σχολείο Καρτεράδου, χρόνος: 18.00-20.00)

Τετάρτη

11/10/2017

Ακρωτήρι –Εμπορείο – Πύργος - Καρτεράδος

1) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Ακρωτηρίου

2) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Εμπορείου

3) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Πύργου – Μεγαλοχωρίου

4) Απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Γ΄ και Δ΄ τάξης (χώρος: Δημ. Σχολείο Καρτεράδου, χρόνος: 18.00-20.00)

Πέμπτη  12/10/2017

Οία – Φηρά - Καρτεράδος

1) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Οίας

2) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Φηρών

3) Απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Ε΄ και Στ΄ τάξης (χώρος: Δημ. Σχολείο Καρτεράδου, χρόνος: 18.00 -20.00)

Παρασκευή

13/10/2017

Επισκοπή Γωνιάς – Μεσαριά –Βόθωνας - Καρτεράδος

1) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Επισκοπής Γωνιάς

2) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Μεσαριάς – Βόθωνα

3) Παιδαγωγική – Καδοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Καρτεράδου

   
29/9/2017 ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

(περιλαμβάνονται στο "Φάκελο Προγραμματισμού Εκπ/κού Έργου")

Σκοπός του προτεινόμενου εντύπου είναι να διευκολύνει την αποτύπωση όλων των δράσεων (εντός κι εκτός σχολείου) σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 σε ενιαία μορφή.
Οι δράσεις δεν είναι αποκομμένες κι αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται στην ανάγκη διαθεματικής, βιωματικής, ερευνητικής μάθησης και ως εκ τούτου συνδέονται μεταξύ τους και με το περιεχόμενο των μαθημάτων κάθε τάξης και την ευέλικτη ζώνη. Μπορούν να υλοποιούνται σε επίπεδο τμήματος, τάξης, σχολείου ή με διασχολική συνεργασία.
   
22/9/2017 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦ. ΑΝΑΓΚΩΝ - ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Στο πλαίσιο των επικείμενων συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου σχολ. έτους 2017-2018, προτείνουμε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα:

 

Α. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

Εφαρμόζοντας και φέτος την πρακτική των προηγούμενων χρόνων , η οποία συμβάλλει σημαντικά στο σχεδιασμό της επιμορφωτικής μας δράσης με βάση τις επιμορφωτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των ίδιων των εκπαιδευτικών, στον παρακάτω σύνδεσμο θα είναι διαθέσιμη η διαδικτυακή φόρμα για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ευθύνης μας για το σχολικό έτος 2017-2018.

Απευθύνεται πρόσκληση σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Ευθύνης μας να συμπληρώσουν τη φόρμα. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και προαιρετική. αλλά καθοριστική για την αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων.

Προκειμένου, λοιπόν, να μη σχεδιάζουμε μόνοι μας στις επιμορφωτικές δράσεις μας, παροτρύνουμε όλους τους συναδέλφους, όλων των ειδικοτήτων, να διαθέσουν το απαιτούμενο 5λεπτο για τη συμπλήρωση της φόρμας.

Προθεσμία συμπλήρωσης της φόρμας: 6/10/2017.

 

Συμπληρώσετε τη διαδικτυακή φόρμα παρακάτω.

 

 ------------------------------------------------------------

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής μας δράσης, προσκαλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων κάθε σχολείου  να προτείνουν ένα ή δύο θέματα που συγκεντρώνουν κατά σειρά προτεραιότητας το ενδιαφέρον των περισσότερων εκπαιδευτικών του σχολείου για εκτός διδακτικού ωραρίου ενδοσχολική επιμόρφωση με βάση και τις προβλέψεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 79/2017. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να γίνουν προτάσεις για θέματα όπως διαχείριση μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων – ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, διαφοροποίηση διδασκαλίας, αξιοποίηση των ΤΠΕ – διαδραστικών συστημάτων στη διδασκαλία, διδακτική επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, δημιουργία σχολικού ιστότοπου ή μπλογκ κ.ο.κ.

Προθεσμία: 6/10/2017.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 

Γ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Καλούνται οι δάσκαλοι ΠΕ70 όλων των τάξεων και οι δάσκαλοι των ολιγοθέσιων σχολείων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ανάληψη δειγματικής διδασκαλίας στην τάξη τους (σε συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο, ενότητα, κεφάλαιο). Η δειγματική διδασκαλία, ανάλογα με το αντικείμενο, θα είναι 45λεπτη ή 90λεπτη και θα την παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης τάξης όλων των σχολείων (ισχύει για Νάξο, Θήρα και Μύκονο).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα  μαζί μας μέχρι 6/10/2017.  

  

Οι Δ/ντές-ντριες και Προϊστάμενοι-ες των σχολείων παρακαλούνται, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, να εισηγηθούν τα παραπάνω θέματα και να παρακινήσουν τους συναδέλφους για θετική ανταπόκριση στις παραπάνω προσκλήσεις.

 

 

   
21/9/2017 Απογευματινή συνάντηση συνεργασίας με τους/τις Δ/ντές/τριες των Δημ. Σχολείων Μυκόνου

Προσκαλούμε τους/τις Διευθυντές/ντριες των Δημ. Σχολείων της Μυκόνου σε απογευματινή συνάντηση εργασίας την Τρίτη 26/9/2017 και ώρα 18.00 στο 1ο Δ. Σ. Μυκόνου, για να συζητήσουμε τα ενδεχόμενα προβλήματα και τις αναγκαίες ενέργειες αναφορικά με τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, την οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.

   
19/9/2017 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
   
19/9/2017 Για τις μικρές τάξεις (Παιχνίδια γνωριμίας - ενίσχυσης ομάδας)

 

Παιχνίδια Γνωριμίας κι Ενίσχυσης της Ομάδας from eirmatth
   
17/9/2017  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
   
15/9/2017 Ενημερωτική - επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη με εκπ/κούς απομακρυσμένων ολιγοθέσιων
Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας appear in τη Δευτέρα 18/9/2017 από τις 8.00 ως τις 13.00΄ με κύρια θέματα (α) οδηγίες για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, (β) απαιτούμενες ενέργειες με βάση τις πρόσφατες αλλαγές του Π.Δ. 79/2017 και (γ) οδηγίες για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος με βάση την Υ.Α. Αριθμ. 83939/Δ1 (ΦΕΚ 1800/2017).
 

Χρόνος

επιμορφωτικής συνάντησης:

Δευτέρα, 18/09/2017, ώρα 8.15 – 13.00΄

Τόπος:

Γραφείο μας και απομακρυσμένα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία περιφέρειας ευθύνης μας, αντίστοιχα.

Εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν:

Όλοι οι εκπ/κοί των Δημ. Σχολείων Δονούσας, Σχοινούσας, Κουφονησίων, Ηρακλειάς, Θηρασίας και Ανάφης

Αντικείμενο

επιμορφωτικής

συνάντησης:

Η παροχή οδηγιών – ενημέρωσης για την έναρξη του σχολικού έτους και τον προγραμματισμό του εκπ/κού έργου

Πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης

·           8.15 - 8.30΄: Είσοδος στην πλατφόρμα – Εγγραφή

·           8.30 - 8.50΄: Σύντομος χαιρετισμός - αλληλογνωριμία

·           8.50 – 9.40΄: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου – πρόσφατες αλλαγές και αναγκαίες ενέργειες - Συζήτηση

·           9.40 – 10.10΄:   Διάλειμμα

·           10.10 – 10.50΄: Κατάρτιση και εφαρμογή του νέου ωρολογίου προγράμματος – Σημαντικότερες αλλαγές – Επίλυση αποριών

·           10.50 – 11.30΄: Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης – Εφαρμογή της στην ολιγοθεσιακή διδασκαλία - Συζήτηση

·           11.30 – 11.50΄: Διάλειμμα

·           11.50 – 13.00: Αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της ολιγοθεσιακής τάξης – Διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές - Λειτουργία ολοήμερου - Συζήτηση

·           13.00΄: Λήξη εργασιών

   
12/9/2017 Ενημερωτική συνάντηση με γονείς Δημ. Σχολείου Χαλκείου Νάξου

Η συνάντηση με τους γονείς των μαθητών του Δημ. Σχολείου Χαλκείου έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή 15/9/2017 και ώρα 13.00 με κύρια θέματα τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και τις πρόσφατες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ολιγοθεσίου δημοτικού.

   
14/09/2017 Tετράδιο γραφής Α΄ τάξης (εκτυπώσιμη μορφή pdf)

Προτεινόμενο εξώφυλλο

Μετά από την επιτυχημένη χρήση του Τετραδίου Γραφής Α΄ τάξης τα προηγούμενα σχολικά έτη στην περιφέρεια ευθύνης μας, ενημερώνουμε τους δασκάλους και τις δασκάλες της Α΄ τάξης ότι το τετράδιο παραμένει διαθέσιμο σε εκτυπώσιμη μορφή (μπορεί να αποσταλεί απευθείας ο σύνδεσμος στο τυπογραφείο).

Το περιεχόμενο του τετραδίου γραφής της Α΄ τάξης προτάθηκε από ομάδα δασκάλων της Α΄ τάξης Δημ. Σχολείων της Νάξου κατά τη διάρκεια απογευματινού εργαστηρίου υπό την καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Π. Ε. Κυκλάδων.

Η σελιδοποίηση και επιμέλεια του εντύπου έγινε από το Σχολικό Σύμβουλο.

Τόσο με τη δομή του όσο και τη γραμματοσειρά, το τετράδιο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες της Α΄ τάξης, απαλλάσσοντάς τους από τον καθημερινό βραχνά συμπλήρωσης των τετραδίων. Θα αποφευχθούν επίσης λανθασμένες γραφές ορισμένων γραμμάτων.

Για τις ανάγκες του τετραδίου δημιουργήθηκε ειδική γραμματοσειρά.

Η γραμματοσειρά του τετραδίου

Μπορείτε να την εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας (αποθήκευση, αντιγραφή - επικόλληση στο φάκελο γραμματοσειρές (fonts) του Πίνακα ελέγχου του υπολογιστή) για χρήση της στις εργασίες που δίνετε στους μαθητές σας.

Κενό τριχάρακο φύλλο εργασίας

(μπορεί να εκτυπωθεί και να αξιοποιηθεί ως φύλλο γραφής για την Α΄ τάξη σε συνδυασμό με την προτεινόμενη γραμματοσειρά)

Προτεινόμενη Φορά Γραφής των Γραμμάτων για την Α΄ Δημοτικού

 

   
12/9/2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

 

Εν όψει των αρχικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών της τάξης τους, παραθέτουμε κάποιες προτάσεις μας για το θέμα αυτό, επειδή είναι αναμφισβήτητα καθοριστικής σημασίας για να κυλήσει όλη η σχολική χρονιά με επιτυχία και χωρίς προβλήματα. Προτείνουμε:

 

1.    Η πρώτη συνάντηση να προγραμματιστεί το συντομότερο δυνατόν, αφού όμως ο εκάστοτε εκπαιδευτικός έχει ολοκληρώσει το μεθοδολογικό του σχεδιαασμό, έχει κατασταλαγμένο τον τρόπο που θα διαχειριστεί την τάξη, τη διδακτέα του ύλη, τα διαθεματικά προγράμματα που θα αναλάβει, τις εκπαιδευτικές εξόδους από το σχολείο, τα βιβλία, τα τετράδια, τις κατ’ οίκον εργασίες, τη συμπεριφορά των μαθητών, τη συνεργασία με τους γονείς κ.ο.κ. Για να δρομολογηθούν σωστά τα παραπάνω, κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να μελετήσει τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης http://klouvatos.mysch.gr/anakoinoseis_2016_2017.htm#exorthologismos και όλα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στον ιστότοπό μας φάκελο με τις σημαντικότερες οδηγίες για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου http://klouvatos.mysch.gr/2017-2018/fakelos_enarxis_2017-2018.zip. Το νέο Π.Δ. 79/2017 θα πρέπει επίσης να μελετηθεί προσεκτικά, λόγω των σημαντικών αλλαγών που εισάχθηκαν για διάφορα ζητήματα.   

2.    Στη συνάντηση αυτή να δοθούν σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες για τη διδακτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε κάθε μάθημα, οδηγίες για τον τρόπο μελέτης στο σπίτι (εξυπακούεται ότι η κατ’ οίκον μελέτη ανατίθεται με φειδώ και μόνο όπου υπάρχει ανάγκη (βλέπε σχετικές εγκυκλίους στο φάκελο έναρξης) και να οριστεί ο τρόπος επικοινωνίας – ενημέρωσης – ανατροφοδότησης μεταξύ εκπ/κού και γονέων.  

3.    Όπου κριθεί ότι ενδείκνυται, αναγνώστε ή παραπέμψτε τους γονείς στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εγκυκλίους που αναφέρονται σε συγκεκριμένα ζητήματα και κυρίως αυτές που αφορούν στις πρόσφατες αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου  (βλέπε Π.Δ. 79/2017) και τις κατ' οίκον εργασίες. Εναλλακτικά μπορείτε να τους παραπέμψετε στον ιστότοπό μας http://klouvatos.mysch.gr, στον οποίο μπορούν να βρουν πρόσθετο χρήσιμο υλικό για πολλά θέματα που τους αφορούν.   

 

Οπωσδήποτε να γίνει σαφές στους γονείς ότι:

 

·         Η ώρα προσέλευσης (8.00 - 8.15) πρέπει πάση θυσία να τηρηθεί απαρέγκλιτα από όλους, διαφορετικά διακόπτεται η μαθησιακή διαδικασία και ο μαθητής χάνει πολύτιμο μαθησιακό χρόνο. Το ίδιο σημαντικό είναι να τηρηθεί η έγκαιρη παραλαβή των μαθητών την ώρα λήξης των μαθημάτων. Κανένας γονέας δεν εισέρχεται και δεν παραμένει στο σχολικό χώρο, ούτε μεταφέρει την τσάντα του μαθητή. Εισέρχονται μόνο κατά τις προγραμματισμένες ενημερωτικές συναντήσεις ή όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη.

·         Για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών οι γονείς να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για το ποια πρόσωπα θα μπορούν να παραλαμβάνουν το μαθητή ή αν αυτός θα αποχωρεί μόνος του με ευθύνη δική τους ή με μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, θα ενημερώνεται εγκαίρως ο γονέας, ο οποίος θα δίνει τη συγκατάθεσή του και θα αναλαμβάνει την ασφαλή αποχώρηση του μαθητή (βλέπε Π.Δ. 79/2017).

·         Ο έλεγχος της τσάντας από τους γονείς να είναι καθημερινός – κυρίως στις μικρές τάξεις. Ο  έλεγχος αφορά στο (α) αν υπάρχουν ή έχουν ολοκληρωθεί οι κατ’ οίκον εργασίες, (β) αν υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα από το σχολείο και (γ) ότι δε μεταφέρεται άσχετο υλικό προς το σχολείο.

·         Να επιδιώκεται από τους γονείς η μελέτη στο σπίτι να ολοκληρώνεται από το μαθητή χωρίς την παρέμβαση άλλου προσώπου, με εξαίρεση τους μικρούς μαθητές που τον πρώτο καιρό ίσως χρειάζονται βοήθεια.

·         Κάποια βιβλία, τετράδια και άλλα υλικά (π.χ μπλοκ ζωγραφικής ή μπογιές) θα παραμένουν στο σχολείο, κάποια άλλα ενδεχομένως στο σπίτι (βλέπε σχετικά τις οδηγίες μας και τις σχετικές εγκυκλίους που περιλαμβάνονται στο φάκελο έναρξης).

·         Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας ή άλλη ιδιαιτερότητα στο μαθητή για την οποία πρέπει ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει, οφείλει ο γονέας να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό της τάξης.

·         Αν στο σπίτι παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά του μαθητή που δεν εξηγείται εύκολα, ο γονέας θα πρέπει να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό για να διερευνηθεί αν η αιτία βρίσκεται στο σχολικό περιβάλλον και αντιστρόφως.

·         Η διδακτική διαχείριση των μαθημάτων έχει διαφοροποιηθεί από παλαιότερα λόγω του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης.   

·         Η μαθησιακή διαδικασία εντός και εκτός τάξης είναι αποκλειστική ευθύνη του / της εκπαιδευτικού και οι γονείς δεν εμπλέκονται, μπορούν όμως να διατυπώνουν την άποψή τους ως ανατροφοδότηση.  

·         Για οτιδήποτε προβληματίζει τους γονείς σχετικά με το παιδί τους ή τη λειτουργία της τάξης, οφείλουν αυτοί να απευθύνονται αρχικά στον ίδιο εκπαιδευτικό της τάξης. Αν το πρόβλημα (κατά τους γονείς) δεν επιλύεται εν ευθέτω χρόνω, επανέρχονται στον εκπαιδευτικό της τάξης ή στο Δ/ντή του σχολείου. Αν το πρόβλημα είναι παιδαγωγικής φύσεως και συνεχίζει να παραμένει άλυτο, μπορούν και οφείλουν να απευθύνονται στο σχολικό Σύμβουλο, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχει κάθε εκπαιδευτικός στους γονείς (Κλουβάτος Κων/νος -Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων - Σχολή Ουρσουλινών -84300 – Νάξος - τηλ/φαξ: 2285024506, κινητό: 6972124533, email: klouvatos@sch.gr site: http://klouvatos.mysch.gr). Όσο πιο ξεκάθαρη γίνει αυτή η διαδρομή επικοινωνίας, τόσο καλύτερα επιλύονται τα ενδεχόμενα προβλήματα.

 

Είναι επίσης σημαντικό από τη συνάντηση αυτή να διασφαλιστούν κάποιες παράμετροι που έχουν αποφασιστική σημασία στην πρόοδο και την αποδοτικότητα των μαθητών και ολόκληρης της τάξης:

 

·         Η εμπιστοσύνη των γονέων στο πρόσωπο του/της  εκπαιδευτικού και στον τρόπο που αυτός/ή λειτουργεί

·         Η διάθεση των γονέων να προβάλλουν θετικά στους μαθητές την εικόνα του /της εκπαιδευτικού και του σχολείου

·         Η συνέπεια λόγων και πράξεων και η τήρηση των κανόνων καλής συνεργασίας από όλες τις πλευρές (μαθητές, γονείς εκπαιδευτικοί)

 

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων, λόγω των αλλαγών στα ωρολόγια προγράμματά τους και στο συνολικό τρόπο λειτουργίας τους, θα πρέπει να ενημερώσουν τους γονείς επιπροσθέτως για όλες τις πρόσφατες αλλαγές και να τονίσουν τη σημασία τους, καλώντας τους να υποστηρίξουν εμπράκτως τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου (απαρέγκλιτη τήρηση ώρας αποχώρησης: 16.00).

   

4/9/2017

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

(περιλαμβάνει χρήσιμα έγγραφα και οδηγίες για την έναρξη του σχολ. έτους 2017-2018)

 

 

Οδηγίες Σχολ. Συμβούλου για προγραμματισμό εκπ/κού έργου

01/09/2017

 Συσκέψεις - Επιμορφ. Ημερίδες 1ου δεκαήμερου Σεπτέμβρη

Σας προσκαλούμε στις παρακάτω συσκέψεις και επιμορφωτικές Ημερίδες, οι οποίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στη Νάξο και Θήρα εντός εργασιακού ωραρίου το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, για τις οποίες ήδη έχουμε λάβει σχετική έγκριση.

Οι συσκέψεις με τους Δ/ντές / Προϊσταμένους θα επικεντρωθούν σε θέματα αναφορικά με (α) την ανάληψη των καθηκόντων ως Δ/ντών, (β) την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, (γ) τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, (δ) την εφαρμογή του Π.Δ. 79/2017.

Οι επιμορφωτικές Ημερίδες θα επικεντρωθούν σε θέματα αναφορικά με (α) τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, (β) την εφαρμογή του Π.Δ. 79/2017, (γ) την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, (δ) τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης. Η παρουσία των αντίστοιχων εκπ/κών στις συναντήσεις αυτές είναι υποχρεωτική βάσει του Ν. 1566/1985. Παρακαλώ για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων και για την έγκαιρη προσέλευση όλων στις συναντήσεις.

 Χαιρετισμός - Έναρξη συνεργασίας 

Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ για λειτουργία Δημ. Σχολείων το σχολ. έτος 2017-2018

 

 

...Παλιότερες ανακοινώσεις - έγγραφα (σχολ. έτους 2016-2017)