ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΡΑΦΗΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (μέγεθος κλασικού τετραδίου - εκτυπώσιμη μορφή).

ΦΟΡΜΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (φόρμες ωρολογίων προγραμμάτων για όλους τους τύπους δημ. σχολείων και οδηγίες σύνταξής τους)

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ (συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα αδελφοποίησης ολιγοθέσιων δημ. σχολείων)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ολοκληρωμένη πρόταση σειράς δράσεων για τη διευκόλυνση της μετάβασης των μαθητών της Στ΄ στο γυμνάσιο)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ "ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ" (Υλικό από τα επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα: "Διαφοροποίηση διδασκαλίας στη σύγχρονη ανομοιογενή τάξη)

το πρώτο πανελλαδικώς ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" (για την παραμονή της μαθητικής τσάντας στο σχολείο)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΟΣΜΩΝ (οι εξ αποστάσεως επιμορφωτικές δράσεις μας μέσω εικονικών κόσμων) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Αξιολόγηση Πληροφορίας"
Πρόταση για τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ στον Εθνικό Διάλογο Έρευνα: ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για το θεσμό του σχολ. συμβούλου