ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Σχολ. έτους 2014-2015) 

<<παλιότερες ανακοινώσεις>>

Ενέργειες επί τη λήξει του σχολ. έτους 2014-2015 Αδελφοποίηση ολιγοθέσιων σχολείων: "Παρουσιάζω τον τόπο μου - Παρουσιάζω το σχολείο μου" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Νέο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 30 ωρών μέσω εικονικών κόσμων + Moodle

Πρακτικά συνεδρίων

(ψηφιακά πρακτικά πρόσφατων συνεδρίων)

"Eκπ/κή ταινιοθήκη" στο σύνδεσμο "θέματα επιμόρφωσης"

 

05/08/2015

 

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το πενθήμερο πρόγραμμα καλοκαιρινών δράσεων για παιδιά που γίνεται στον Κυνίδαρο Νάξου από 9 - 13 Αυγούστου 2015. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και συντονίζεται από τους Κων/νο Κλουβάτο - Σχολ. Σύμβουλο και την Εμμανουέλα Λυκουροπούλου - Εκπ/κό. Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα του Συλλόγου Κυνηδαριωτών Νάξου - ο Άγιος Γεώργιος

 

Η αφίσα του προγράμματος

 

Το πρόγραμμα των δράσεων

 

19/06/2015

 

 ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

 

Με την ολοκλήρωση και των Ημερίδων Θήρας (17-6-2015) και Νάξου (18-6-2015) με θέμα: "Διάχυση εκπαιδευτικών πρακτικών κι εφαρμογών σχολ. έτους 2014-2015» στην εκπαιδευτική κοινότητα της 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Κυκλάδων",

θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την εξαίρετη συνεργασία μας και να σας συγχαρώ για τη δημιουργικότητα και τον επαγγελματισμό σας στην άσκηση του εκπαιδευτικού σας έργου

 

 

16/06/2015

 

Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου:

Το νέο βίντεο του Σχολείου για το πρόγραμμα Teachers 4 Europe

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί τη δυναμική συνισταμένη μιας διατμηματικής προσπάθειας, στο να αποδοθούν εύληπτα και ποιοτικά οι στόχοι της δράσης Τ4Ε. Οι τρεις Τ4Ε του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Νάξου, Βιντζηλαίος Νικόλαος, Σιδέρης Αθανάσιος και Τσιριγωτάκη Μαρία, ενώσαμε το όραμά μας για τη διαμόρφωση των αυριανών ευρωπαίων πολιτών μέσα από δεκατρείς συνολικά σχεδιασμένες δράσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Τ4Ε. Αφού δημιουργήσαμε μια δεμένη ομάδα αποτελούμενη από την Α΄, τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη του σχολείου μας, σχεδιάσαμε και οργανώσαμε το project μας. Όλες οι δραστηριότητές βασίστηκαν στη βιωματική μάθηση, στη δραματοποίηση, στις Τ.Π.Ε., στη διαθεματική προσέγγιση, στην πολυαισθητηριακή διδασκαλία, στην αναδυόμενη μάθηση, στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και στα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, σκοπεύοντας να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στόχοι της δράσης Τ4Ε. Σύμφωνα με τα παραπάνω και για να κάνουμε στους μαθητές ελκυστικότερο το project, αποφασίσαμε να φτιάξουμε σε σενάριο τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικότερες μαθησιακά δραστηριότητες, δημιουργώντας μια ταινία μικρού μήκους. Η ταινία ονομάστηκε “Teachers 4 Europe Movie by Naxos” και αποτελεί το απόσταγμα των προσπαθειών όλων μας. Ευχή μας είναι, να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, και προτροπή στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από το Τ4Ε, ώστε να καλλιεργηθεί στα σχολεία της Ελλάδας η Ευρωπαϊκή Ιδέα και Κουλτούρα, χτισμένη στο σεβασμό της διαφορετικότητας και των αξιών της Ε.Ε.

 

09/06/2015

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑΞΟΥ

Οι ημερίδες θα διεξαχθούν στις 17/6/2015 στη Θήρα και στις 18/6/2015 στη Νάξο, αντίστοιχα.

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΘΗΡΑΣ (17/6/2015)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ (18/6/2015)

 

08/06/2015

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΑΣ

 

02/06/2015

 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΑΣ

 

Παρασκευή 5-6-2015 στις 13:15  

Θέματα: «Το iPad στην εκπαίδευση» και «Χρήσιμα εκπαιδευτικά τεχνολογικά εργαλεία».

Επιμορφωτής: Αγάογλου Αντώνιος

Η επιμόρφωση θα έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρακολούθησή της από το Σχολ. Σύμβουλο θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

02/06/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για παρουσίαση σχολικών δραστηριοτήτων - εκπαιδευτικών εφαρμογών στις Ημερίδες του Ιουνίου

 

Η πρόσκληση απευθύνεται στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς ατομικά για παρουσίαση (α) για σύντομη παρουσίαση σχολικών δραστηριοτήτων (προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικά προγράμματα), καλών διδακτικών πρακτικών, ερευνητικών δράσεων και πρωτότυπων – καινοτόμων δράσεων που υλοποιήθηκαν στα σχολεία κατά το τρέχον σχολικό έτος και (β) σύγχρονων πρωτότυπων ψηφιακών εφαρμογών - λογισμικών που αξιοποίησαν συστηματικά στο διδακτικό έργο ή στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων.

 

Θα πραγματοποιηθεί μία Ημερίδα στη Θήρα στις 17 Ιουνίου 2015 και μία Ημερίδα στη Νάξο στις 18 Ιουνίου 2015.

 

Αναμένουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σας μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το συνημμένο στην πρόσκληση πίνακα.

 

29/05/2015

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΕΣΣ)

Αναρτήθηκαν οι τρεις τόμοι των Πρακτικών του 1ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο στις 23-24 Νοεμβρίου 2013. Μπορείτε να τους κατεβάσετε από εδώ.

 

28/05/2015

 

Πρόγραμμα δράσης Σχολικού Συμβούλου την επόμενη εβδομάδα

 

  Ημερ/νια

Δράση

Τρίτη

02/06/2015

Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στα Δημ. Σχολεία Απόλλωνα και Κορώνου

Ενημέρωση για το επιτελούμενο έργο – εξέταση ενδεχόμενων περιπτώσεων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Τετάρτη

03/06/2015

Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δημ. Σχολείο Κορωνίδας

Ενημέρωση για το επιτελούμενο έργο – εξέταση ενδεχόμενων περιπτώσεων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

- Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος αδελφοποίησης ολιγοθέσιων σχολείων

 

28/05/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΦΕ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Η πρόσκληση αναφέρεται στον κύκλο επισκέψεων που διοργανώνει το ΕΚΦΕ Θήρας για τους μαθητές Ε’ και Στ’ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης του στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Γυμνασίου Θήρας, στα Φηρά

 

27/05/2015

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

 

Το Τοπικό Αρχείο Νάξου (ΤΑΝ) διοργανώνει δεκαήμερο (25 Μαΐου – 5 Ιουνίου) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων γνωριμίας για μαθητές Δημοτικού με τίτλο: «Θέλετε να ανακαλύψετε τα μυστικά του Αρχείου;». Κατά την διάρκεια του οι μικρότεροι και μεγαλύτεροι μαθητές του Δημοτικού θα έχουν την ευκαιρία μέσα από ξεναγήσεις, προβολές, παιχνίδια, ιστορίες, μύθους, κατασκευές να γνωρίσουν τις συλλογές του αρχείου μας και να αγαπήσουν την ιστορία του τόπου μας.

Οι δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί  είναι  οι εξής: 

Α. Ταξιδεύοντας στους δρόμους του νησιού μετά τον πόλεμο του ΄40 μέχρι σήμερα

            Β. Παλιά επαγγέλματα κρυμμένα στο Αρχείο

            Γ. Φωτογραφική ξενάγηση στη Χώρα του προηγούμενου  αιώνα

            Δ. Μύθοι ,θρύλοι, παραδόσεις από τη συλλογή των εφημερίδων   

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά 8:30 -14:30 στο : 2285023037 (Υπεύθυνη: Αναστασία Μαλτέζου)

 

26/05/2015

Διακρίσεις στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Λογοτεχνίας <<Σοφία Φίλντιση - Το δέντρο της Σοφίας>>

Στο πλαίσιο του  4ου πανελληνιου διαγωνισμού οργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων διακρίθηκαν τρεις μαθήτριες σχολείων της περιφέρειας ευθύνης μας:

- η μαθήτρια Βασιλένια Βερνίκου της Β' τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου αναδείχθηκε νικήτρια φιλοτεχνώντας ένα έργο ζωγραφικής.

το βραβευμένο έργο

Στο ίδιο πλαίσιο διακρίθηκαν επίσης δύο μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Δονούσας:

- η μαθήτρια Πρασίνου Χριστίνα - μαθήτρια Γ΄ τάξης και

- η μαθήτρια Πρασίνου Ειρήνη - μαθήτρια Ε΄ τάξης

Συγχαρητήρια σε όλους τους διακριθέντες και συμμετέχοντες.

Δείτε εδώ όλα τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

Αφορμή για το φετινό διαγωνισμό αποτέλεσαν 2 πανέμορφα διηγήματα της συγγραφέως από τη συλλογή «Ο Αϊ - Βασίλης ο Θαλασσινός», για τους μαθητές των Γ΄- Δ΄ και Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού και η παραμυθοϊστορία «Στη Βηθλεέμ του Βυθού», για τους μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού. Και στα δύο βιβλία η συγγραφέας επιλέγει τη θάλασσα και το βυθό της ως λογοτεχνικό σκηνικό, εκφράζοντας έτσι την αγάπη της στα θαλασσινά τοπία, τα γραφικά ψαροχώρια και τους ανθρώπους που ζουν και αναπνέουν πλάι στα κύματα.

 

20/05/2015

Πρόγραμμα δράσης Σχολικού Συμβούλου τρέχουσας εβδομάδας

 
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 Νάξος: Γραφείο / Διοικητική εργασία - προετοιμασία επιμορφωτικών δράσεων λήξης σχολ. έτους
Τρίτη, 26 Μαΐου 2015 Νάξος:

-Παιδαγωγική-καθοδηγητική επίσκεψη στο Δημ. Σχολείο Απειράνθου - Διδακτική παρέμβαση στην Γ-Δ και Ε-Στ τάξη - εξέταση ενδεχόμενων περιπτώσεων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

- Παιδαγωγική-καθοδηγητική επίσκεψη στο Δημ. Σχολείο Δανακού

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015 Νάξος: Παιδαγωγική-καθοδηγητική επίσκεψη στο Δημ. Σχολείο Φιλωτίου - Διδακτική παρέμβαση στην Γ-Δ και Ε-Στ τάξη - εξέταση ενδεχόμενων περιπτώσεων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 Νάξος:

- Παιδαγωγική-καθοδηγητική επίσκεψη στο Δημ. Σχολείο Μελάνων - Διδακτική παρέμβαση στην Γ-Δ και Ε-Στ τάξη - εξέταση ενδεχόμενων περιπτώσεων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

- Παιδαγωγική-καθοδηγητική επίσκεψη στο Δημ. Σχολείο Γλινάδου - Διδακτική παρέμβαση στην Γ-Δ και Ε-Στ τάξη - εξέταση ενδεχόμενων περιπτώσεων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 Νάξος:

- Παιδαγωγική-καθοδηγητική επίσκεψη στο Δημ. Σχολείο Μονής - εξέταση ενδεχόμενων περιπτώσεων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

- Παιδαγωγική-καθοδηγητική επίσκεψη στο Δημ. Σχολείο Κινιδάρου - Διδακτική παρέμβαση στην Γ-Δ και Ε-Στ τάξη - εξέταση ενδεχόμενων περιπτώσεων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

 

20/05/2015

Λιμεναρχείο Νάξου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΣΕΧΩ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ»

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Λιμενικό Σώμα έχει εκπονήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΣΕΧΩ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ», το οποίο έχει εγκριθεί από ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού  για τους κινδύνους που εγκυμονεί η θάλασσα.

Στο πλαίσιο αυτού το προγράμματος, το Λιμεναρχείο Νάξου σκοπεύει να προβεί στη διεξαγωγή ενημερωτικών παρουσιάσεων στα δημοτικά σχολεία της Νάξου μέχρι το πέρας της τρέχουσας σχολικής περιόδου. Το πρόγραμμα αποτελείται από διαδραστική οπτικοακουστική παρουσίαση (powerpoint) διάρκειας περίπου 45-50 λεπτά (με τυχόν ερωτήσεις), καθώς και έντυπο με σχετικό πληροφοριακό υλικό. Απαραίτητος εξοπλισμός που απαιτείται για τη διεξαγωγή των παρουσιάσεων είναι η ύπαρξη ενός προβολικού μηχανήματος και μικροφωνικής εγκατάστασης.

Παρακαλούμε να διευκολύνετε την επιτυχή υλοποίηση της παραπάνω ενημερωτικής δράσης στο σχολείο σας προς όφελος των μικρών μαθητών.

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η πρότασή σας για τον ακριβή χρόνο που επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση (ημερομηνία και ώρα) στο σχολείο σας.

Για τον καλύτερο συντονισμό της δράσης, οι προτάσεις σας να αποσταλούν στο γραφείο μας μέχρι την προσεχή Παρασκευή στις 12.00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να αποστείλουμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία στο Λιμεναρχείο Νάξου για τον προγραμματισμό των συναντήσεων.

 

20/05/2015

 

 

 

 

Δωρεάν επιμόρφωση γυναικών Ν. Αιγαίου

 

Από το τμήμα Παιδείας και Δια Βίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ρόδου από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ΚΕΘΙ (ΝΠΙΔ του Υπουργείου Εσωτερικών).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:  «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής», το ΚΕΘΙ πρόκειται να διοργανώσει το 7ο Επιμορφωτικό σεμινάριο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου 2015 (Α΄ κύκλος), καθώς και την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Ξενοδοχείο Mitsis Grand Hotel (Ακτή Μιαούλη και Παπανικολάου, Ρόδος). 

Το σεμινάριο, που περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος και βιωματικά εργαστήρια, απευθύνεται σε γυναίκες αιρετές ή που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εκλογικές διαδικασίες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του η ενίσχυση και εμψύχωση των ίδιων των γυναικών, προκειμένου να διεκδικήσουν και να πετύχουν όχι μόνο τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά και την εκλογή τους.

Για όσες διαμένουν εκτός της πόλης της Ρόδου, σε απόσταση άνω των 30 χιλιομέτρων, ή σε άλλο νησί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης εξόδων μετακίνησης -με τον οικονομικότερο τρόπο- και διανυκτέρευσης.

Όσες γυναίκες επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν αν υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου στην ιστοσελίδα του έργου www.gynaikes-politiki.gr ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την κα.  Κατσαργύρη στο 210-3898009 (11:00πμ – 14:00μμ)

 

12/05/2015

Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου: 1ο βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Έκφρασης Μαθητών με θέμα: "Ας φανταστούμε το σχολείο των ονείρων μας"

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το σχολείο μας κατέκτησε την 1η θέση στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό  Δημιουργικής Έκφρασης Μαθητών με θέμα: "Ας φανταστούμε το σχολείο των ονείρων μας" στην κατηγορία: "Αnimation, Video / digital storytelling /κόμικ/ γελοιογραφίες".

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής του σχολείου εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης και στο δάσκαλό τους Νίκο Βντζηλαίο για αυτή τη μεγάλη διάκριση.

Το βραβευμένο βίντεο:

 

 

08/05/2015

Πρόγραμμα δράσης Σχολικού Συμβούλου την προσεχή εβδομάδα

Το πρόγραμμα δράσης μας στην Ανάφη, όπως έχει υποβληθεί για έγκριση στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου

 

Ημερ/νια

Δράση

Τρίτη 12/5/2015

Μετάβαση στην Ανάφη

Τετάρτη 13/05/2015

1) Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ.Σ. Ανάφης (08.10-14.00)

2) Διδακτικές παρεμβάσεις – παροχή οδηγιών

3) Απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Δ. Σ. Ανάφης με θέμα:  «Πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισης ολιγοθεσιακής τάξης».

Πέμπτη 14/05/2014

1) Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ.Σ. Ανάφης (08.10-11.30)

2) Διδακτικές παρεμβάσεις – παροχή οδηγιών

3) Συνάντηση συνεργασίας με Δ/ντή συστεγαζόμενου γυμνασίου

4) Συνάντηση – συζήτηση με γονείς – κηδεμόνες Δ. Σ. Ανάφης (12.30) με θέμα: «Ζητήματα διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης των παιδιών»

5) Συνεργασία με Δημοτική Αρχή Ανάφης – Υπεύθυνο για θέματα Παιδείας

Πέμπτη 14/05/2014

Διανυκτέρευση στη Θήρα - Επιστροφή στην έδρα μας

Παρασκευή 15/5/2015

 

 

07/05/2015

Ενέργειες επί τη λήξει του σχολικού έτους 2014-2015

Στο έγγραφο περιλαμβάνονται και υπερσύνδεσμοι των σχετικών νομοθετικών διατάξεων

 

05/05/2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ

Σεμινάριο: «Η στιχουργική στην τάξη»

Διδάσκουσα: Αγαθή Δημητρούκα

 Στο πλαίσιο της 13ης Έκθεσης Παιδικού Βιβλίου του Δημοτικού Σχολείου Καρτεράδου Θήρας, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς με θέμα «Η στιχουργική στην τάξη» από την κ. Αγαθή Δημητρούκα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Σχολείου στις 28/5/2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00 μ.μ.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι δύο (2) ώρες περίπου.

Η θεματολογία θα περιλαμβάνει:

-γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία, την παραγωγή και την ερμηνεία του λόγου

-διαφορές ανάμεσα στους ρυθμούς

-κατάκτηση της έννοιας του ρυθμού

-η στιχουργική ως υποβοηθητικό εργαλείο στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος:

-στιχουργικές μορφές, π.χ. Δίστιχα, Ακροστιχίδα, Αλφαβητάρια

-δημιουργία μαντινάδας

-η σημασία της ομοιοκαταληξίας και η σωστή χρήση της

 

05/05/2015

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνω για  την απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση που διοργανώνει στη Νάξο στις 11 Μαΐου η  Σχολική Σύμβουλος 51ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής & 48ης Π.Π.Α. (Νάξου, Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Κουφονησίου, Δονούσας), κα Σοφία Περδικάρη.

 H επιμορφωτική συνάντηση έχει θέμα: «Μορφές συμπεριφοράς. Διαχείριση θυμού» με εισηγητή/εμψυχωτή τον κ. Μάριο-Μιχαήλ Φλεβάρη, ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και από ώρα 18.30-20.30 και θα φιλοξενηθεί στη Σχολή Ουρσουλινών στο Κάστρο της Χώρας Νάξου.

Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας μας με την κα Περδικάρη και μετά από προηγούμενη συνεννόηση, όλοι οι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων της Νάξου είναι προσκεκλημένοι στην παραπάνω ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συνάντηση, σε προαιρετική βάση.

 

29/04/2015

Δημ. Σχολείο Αγίου Αρσενίου: Πανελλήνια διάκριση διαγωνισμού HELMEPA

Αθήνα, 23 Απριλίου 2015

 

Τα μέλη της Παιδικής HELMEPA θέλουν:

 «Λιμάνια καθαρά με αστραφτερά νερά!»

 

Για μία ακόμη φορά, τα μέλη του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA» έστειλαν μηνύματα για το περιβάλλον στην κοινωνία των ενηλίκων μέσω του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε φέτος υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας με θέμα «Λιμάνια, Ακτές και Γαλάζιες Θάλασσες».

 

Συνολικά έλαβαν μέρος 373 ομαδικά έργα που ζωγράφισαν 3.500 μικροί «καλλιτέχνες» μέλη της Παιδικής HELMEPA σε 107 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Τα παιδιά με τα έργα τους έδειξαν ότι θέλουν: «Λιμάνια καθαρά με αστραφτερά νερά, εκεί να κολυμπάμε και όλους σας να χαιρετάμε!», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν με μήνυμά τους τα μέλη του Προγράμματος από το ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βολισσού Χίου.

 

Τα έργα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και τα ίδια τα μέλη της Παιδικής HELMEPA επέλεξαν τα καλύτερα ως εξής:

 

Κατηγορία 5-7 ετών και Κέντρων Ειδικής Αγωγής

- Α’ Βραβείο: 13ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς, Ομάδα 1600(Ν), 5-6 ετών

- Β’ Βραβείο: Σωματείο Ειδικής Αγωγής «Η Ζωή», Θεσσαλονίκη, Ομάδα 52(Κ), 17-33 ετών

- Γ’ Βραβείο: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αρσενίου Νάξου, Ομάδα 1599(Α), 7 ετών

 

Κατηγορία 8-12 ετών

- Α’ Βραβείο: 4ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Ομάδα 945(Δ), 12 ετών

- Β’ Βραβείο: 4ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, Ομάδα 944(Δ), 12 ετών

- Γ’ Βραβείο: Δημοτικό Σχολείο Λουτροχωρίου Πέλλας, Ομάδα 295(Ε), 8-10 ετών

 

Το βραβευμένο έργο

 

 

Το έργο κάθε κατηγορίας που κέρδισε το Α’ Βραβείο εκτυπώνεται σε αφίσα με τα ονόματα των μελών της Ομάδας και του Εθελοντή Εκπαιδευτικού στα ελληνικά και αγγλικά. Οι αφίσες θα διανεμηθούν σε σχολεία, στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, σε συνεργαζόμενους φορείς καθώς και στις εκδηλώσεις της φετινής Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά. Στα μέλη των Ομάδων που έλαβαν τα Β’ και Γ’ Βραβεία απονέμονται Έπαινοι Συμμετοχής.

 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό και εξέφρασαν τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες, μέσα από ξεχωριστές, ευφάνταστες δημιουργίες!

 

29/04/2015

 

28/04/2015

 

28/04/2015

1/θ Δημοτικό Σχολείο Κορώνου Νάξου: Πανελλήνια διάκριση (5η θέση πανελλαδικώς)

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο διοργάνωσαν τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Έκφρασης Μαθητών Δημοτικών Σχολείων με Θέμα: «Ας φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας» για το σχολικό έτος 2014-2015.

Διαβάστε τη δική μας συμμετοχή που είναι ένα ποίημα εμπνευσμένο από το τραγούδι «Κεμάλ»

 

21/04/2015

Δίωρη Σύσκεψη με Δ/ντές πολυθέσιων και Προϊσταμένους 3θέσιων Δημ. Σχολείων Νάξου

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε υποβάλει για έγκριση την πραγματοποίηση δίωρης σύσκεψης συνεργασίας του Σχολικού Συμβούλου με τους Δ/ντές πολυθέσιων  και Προϊσταμένους 3/θέσιων Δημ. Σχολείων της Νάξου, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο 3ο Δημ. Σχολείο Νάξου την Πέμπτη 30/4/2015  από 12.00΄- 14.00΄. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας. Η παρουσία σε τέτοιες συναντήσεις είναι υποχρεωτική (ΠΔ201/1998).

 

Ημ/νία σύσκεψης: 30/04/2015

Τόπος: 3ο Δημ. Σχολείο Νάξου

Αντικείμενο

συνάντησης

Εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν

Χρόνος

σύσκεψης

Αλληλοενημέρωση - Συντονισμός ενεργειών για τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015

12 Διευθυντές - προϊστάμενοι Δημ. Σχολείων Νάξου

(Δ/ντές πολυθέσιων και Προϊστάμενοι τριθέσιων Δημ. Σχολείων Νάξου)

12.00-14.00: (α) πορεία υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου  και υποστηρικτικών προγραμμάτων (Ενισχυτική Διδασκαλία, Τμήματα Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, λειτουργία Ολοήμερου κλπ.), (β) συντονισμός ενεργειών για λήξη σχολικού έτους, (γ) ανάδειξη - παρουσίαση καλών πρακτικών – σχολικών δράσεων τρέχοντος σχολ. έτους, (δ) παιδαγωγική διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών - προβλημάτων συμπεριφοράς, πρόληψη – διαχείριση σχολικής βίας-εκφοβισμού, (ε) θέματα που θα προταθούν από τους Διευθυντές-ντριες και Προϊσταμένους-ες των σχολείων.

 

 

21/04/2015

Πρόγραμμα δράσης Σχολ. Συμβούλου στις Μικρές Κυκλάδες

 

Σας ενημερώνω ότι έχω υποβάλει για έγκριση το παρακάτω πρόγραμμα δράσης για την επόμενη εβδομάδα. Παρακαλώ για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων καθώς και των γονέων προκειμένου να προσέλθουν (προαιρετικά) στη συνάντηση. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το πρόγραμμα, θα σας ενημερώσω εγκαίρως.

 

  Ημερ/νια

τόπος

Δράση

Δευτέρα 27/4/2015

Ηρακλειά

1) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Ηρακλειάς (08.00 – 12.00)

 

2) Διδακτική παρέμβαση στο γλωσσικό μάθημα με αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα

 

3) Συνάντηση – συζήτηση με γονείς– κηδεμόνες Δ. Σ. Ηρακλειάς (11.00-12.00) και Δ/ντή συστεγαζόμενου γυμνασίου

Σχοινούσα

1) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Σχοινούσας (12.15 – 14.00)

 

2) Συνάντηση – συζήτηση με γονείς – κηδεμόνες Δ. Σ. Σχοινούσας (13.30-14.30) και Δ/ντή συστεγαζόμενου γυμνασίου

 

3) Σύσκεψη συνεργασίας με Προϊσταμένη Δ.Σ. Σχοινούσας (14.30-15.30)

Τρίτη

28/4/2015

Κουφονήσια

1) Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ.Σ. Κουφονησίων (08.10-14.00)

 

2) Διδακτικές παρεμβάσεις – παροχή οδηγιών

 

3) Συνάντηση συνεργασίας με Δ/ντή συστεγαζόμενου γυμνασίου

 

4) Συνάντηση – συζήτηση με γονείς – κηδεμόνες Δ. Σ. Κουφονησίων (13.00-14.00)

 

5) Απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Δ. Σ. Κουφονησίων με θέμα:  «Πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισης ολιγοθεσιακής τάξης» (18.00-20.00)

 

 

 

15/04/2015

Σήμερον πάσα κτίσις αγάλλεται καί χαίρει,
ότι Χριστός Ανέστη καί Άδης εσκυλεύθη.

Χρόνια πολλά!

πίνακας Ραφαήλ

 

07/04/2015

 

05/04/2015

Καλή Ανάσταση

 Painting Easter Eggs

Βάφοντας πασχαλινά αυγά -  Painting Easter Eggs (Black milly, 2000) - oil, canvas - 60x80 cm

 

23/03/2015

Ημερίδα Θήρας - Τετάρτη 1/4/2015

 

---------

 

Πρόγραμμα δράσης Σχ. Συμβούλου στη Θήρα

  Ημερ/νια

Τόπος

Δράση

Δευτέρα 30/3/2015

Καρτεράδος

1) Παιδαγωγική – Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Καρτεράδου

2) Επιμορφωτικό σεμινάριο στους Αναπληρωτές ΠΕ 70 Ολοήμερων Δημ. Σχολείων Θήρας μέσω ΕΣΠΑ με θέμα «Ενίσχυση τον καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014 και 2014-2015»

Τρίτη

31/3/2015

Εμπορείο -Πύργος – Μεγαλοχώρι

1) Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ.Σ. Εμπορείου

2) Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ.Σ. Πύργου - Μεγαλοχωρίου

Τετάρτη

1/4/2015

Φηρά

(Χριστιανική Εστία Μητροπόλεως – πλησίον Δημαρχείου)

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς στο σύγχρονο σχολείο. Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις διαχείρισής τους».

Πέμπτη

2/4/2015

Φηρά - Επισκοπή Γωνιάς

1) Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ.Σ. Φηρών

2) Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ.Σ. Επισκοπής Γωνιάς

3) Συνάντηση συνεργασίας με Δ/ντές Δ. Σχολείων Θήρας και Προϊσταμένη ΕΠΚ. Π.Ε. Ν. Αιγαίου

Παρασκευή

3/4/2015

Οία - Θηρασία

1) Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ.Σ. Θηρασίας

2) Παιδαγωγική – καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ.Σ. Οίας

 

 

22/03/2015

Δημ. Σχολείο Βίβλου Νάξου:

Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Γονέων και Κηδεμόνων στις ΤΠΕ και την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

 

Στα πλαίσια της Πολιτικής του Σχολείου μας για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, τη βελτίωση της επικοινωνίας Σχολείου – Οικογένειας, αλλά και του Σχεδίου Δράσης για τη διαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού του Σχολείου, με ομόφωνη απόφαση (Αρ. πράξης 18/17-2-2015) του Συλλόγου Διδασκόντων διοργανώνουμε ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα 4 εβδομάδων.

Η επιμόρφωση αυτή συνδιοργανώνεται από το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου, τον Σχολικό Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων και  το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται με το Μεικτό μοντέλο Επιμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει 1,5 ώρα την εβδομάδα δια ζώσης επιμόρφωση και 1,5 ώρα την εβδομάδα υλοποίησης δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα Moodle

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται σε δύο ομάδες γονέων, των 10 και 9 ατόμων αντίστοιχα οι οποίοι παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 16 ωρών η κάθε μια.

Διδάσκοντες είναι οι εκπαιδευτικοί:

·         Χρήστος Σκάρκος, επμορφωτής 2ης ομάδας

·         Νικόλαος Βιντζηλαίος, επιμρφωτής 1ης ομάδας

·  Επιπλέον, κατά την υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί δίωρη παρέμβαση από το δίκτυο ΘΗΣΕΑ, αναφορικά με το ρόλο των γονέων και την ανάδειξη τρόπων για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου.

·   Τέλος, θα πραγματοποιηθεί και από το Σχολικό Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Κυκλάδων, δίωρη παρέμβαση που θα αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου κατά τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών.

Με βάση τον προγραμματισμό, το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου 2015 και θα ολοκληρωθεί σε 4 εβδομάδες.

Τα δια ζώσης μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 19:00 – 20:30 (1η ομάδα) και κάθε Σάββατο 19:00 – 20:30 (2η ομάδα).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Αριθμός Εβδομάδας

Διδασκόμενα αντικείμενα

1η

 

Εισαγωγή

Υλικό και Λογισμικό

Επιφάνεια Εργασίας και προσαρμογή της

Αρχεία και φάκελοι

2η

 

Επεξεργασία κειμένου

Επεξεργασία κειμένου

Εισαγωγή στα δίκτυα

3η

 

Διαδίκτυο

Φυλλομετρητές

Εφαρμογές Ιστού

Τι είναι το διαδίκτυο;

Spam- Fishing- Δούριοι ίπποι

4η

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Κοινωνική δικτύωση και κοινωνικά παιχνίδια

Ψηφιακό προφίλ

Προβλήματα

Πειρατεία λογισμικού

Χρήσιμα

 

20/03/2015

Αποτελέσματα 1ης φάσης Διαγωνισμού Ρομποτικής Κυκλάδων

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα ο 1ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με τίτλο « Η δική μου πόλη», στον οποίο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, 4 σχολεία της περιφέρειας ευθύνης μας: 4ο Δ.Σ. Νάξου, Δ.Σ. Βίβλου, Δ.Σ. Πύργου-Μεγαλοχωρίου και Δ.Σ. Επισκοπής.

Το 1ο βραβείο στις Κυκλάδες κατέκτησε η ομάδα ρομποτικής «Τα γρανάζια» από το δημοτικό σχολείο Πύργου-Μεγαλοχωρίου Θήρας με την κατασκευή ενός ρομποτικού τελεφερίκ από LEGO.

Η ομάδα «Τα γρανάζια», υπό την παιδαγωγική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, κ. Τζόρτζογλου Φιλίππου, θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια των Κυκλάδων στην τελική φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ρομποτικής που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου μαζί με τις υπόλοιπες διακριθείσες ομάδες της υπόλοιπης επικράτειας.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας διάδοσης της νέας εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) στον τρόπο διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Μακροπρόθεσμα, η STEM μπορεί να δώσει ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε διαδραστικές δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και καλή συνέχεια!

 

19/03/2015

Πρόγραμμα δράσης Σχ. Συμβούλου προσεχούς εβδομάδας

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Νάξος: Γραφείο - Διοικητικό έργο 

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Νάξος: Παρουσία στις εορταστικές εκδηλώσεις σχολείων της Νάξου

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Νάξος: Παρουσία στη δοξολογία - μαθητική παρέλαση σχολείων της Νάξου

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Νάξος: Επιμορφωτική τηλεδιάσκεψη για τους αναπληρωτές ΠΕ70 ολοήμερων Δ. Σ. Κυκλάδων

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Νάξος: Επιμορφωτική συνάντηση με  αναπληρωτές ΠΕ70 ολοήμερων Δ. Σ. της Νάξου

 

 

17/03/2015

 

16/03/2015

 Επιμορφωτικό σεμινάριο για την Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2014-2015 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β) –ΑΠ 1, 2, 3» του Άξονα Προτεραιότητας  1,2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, πραγματοποιείται επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ενίσχυση τον καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014 και 2014-2015», την Πέμπτη 26 Μαρτίου, Παρασκευή 27 Μαρτίου και Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015.

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 70 του Νομού Κυκλάδων που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά  για το Ολοήμερο μέσω ΕΣΠΑ το σχολικό έτος 2014-2015

Η πρόσκληση

....................................................................

Αναφορικά με την τηλεδιάσκεψη της 26ης Μαρτίου, προτείνουμε οι επιμορφούμενοι της Αμοργού να συγκεντρωθούν στο Δημ. Σχολείο Χώρας Αμοργού, της Κέας στο Δ. Σ. Κορρησίας, της Μήλου στο Δ. Σ. Μήλου, της Σύρου στο 2ο Δ. Σ. Ερμούπολης, της Πάρου στο Δ. Σ. Αρχιλόχου - Μάρπησσας και της Τήνου στο 1ο Δ.Σ. Τήνου. Με τη χρήση ενός μόνο υπολογιστή σε κάθε νησί θα ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα επικοινωνίας. Εναλλακτικά, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση, μπορούν να συνδεθούν από τον προσωπικό υπολογιστή ενός από τους επιμορφούμενους στο σχολείο ή στο σπίτι (όλοι όμως από έναν υπολογιστή).

Στα υπόλοιπα νησιά οι συνάδελφοι θα επιλέξουν να συνδεθούν είτε από το σχολείο τους είτε από τον προσωπικό τους υπολογιστή στο σπίτι, ανάλογα με τις προδιαγραφές του υπολογιστή και της σύνδεσης στο ίντερνετ.

Θυμίζουμε ότι απαιτούνται επίσης μικρόφωνο και κάμερα.

Με τους συναδέλφους της Νάξου και Θήρας οι αντίστοιχες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης τις  προγραμματισμμένες ημερομηνίες (27 Μαρτίου στη Νάξο και 30 Μαρτίου στη Θήρα).

 

Η διαδικτυακή φόρμα

(για συμπλήρωση από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70 του Νομού Κυκλάδων που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά  για το Ολοήμερο μέσω ΕΣΠΑ το σχολικό έτος 2014-2015)

 

16/03/2015

Επιμορφωτική Ημερίδα για εκπ/κούς μονοθέσιων και διθέσιων Δημ. Σχολείων Νάξου - δειγματική διδασκαλία

 

Η πρόσκληση

 

Χρόνος: 20/03/2015, ώρα 8.00 - 14.00

Τόπος: 1/θ Δημοτικό Σχολείο Σαγκρίου Νάξου

Αντικείμενο

επιμορφωτικής

συνάντησης

Εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν

Πρόγραμμα   

επιμόρφωσης

"Μεθοδολογικά προβλήματα και προκλήσεις της ολιγοθεσιακής διδασκαλίας"

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

1. Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα των μαθηματικών Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων από το Σχολικό Σύμβουλο

 

 

2. Παρουσίαση - συζήτηση για τις πρακτικές διαχείρισης των διδακτικών και μαθησιακών πόρων στο ολιγοθέσιο σχολείο.

Όλοι οι δάσκαλοι των μονοθέσιων και διθέσιων Δημοτικών  Σχολείων Νάξου (14 εκπαιδευτικοί)

08.10΄- 08.20΄: Προσέλευση

 

08.20΄- 09.00΄: Παρουσίαση περιεχομένου διδακτικών κεφαλαίων και διδακτικών στόχων.

 

09.00΄- 10.55΄: Δειγματική διδασκαλία στα μαθηματικά - Συμπλήρωση εντύπου παρατήρησης της διδασκαλίας

 

10.55΄-10.20΄: Διάλειμμα

 

10.20΄-11.50΄: Συζήτηση – παρατηρήσεις – σχόλια - προτάσεις για τη διδασκαλία

 

11.50΄-12.10΄: Διάλειμμα

 

12.10΄-13.30΄:  Πρακτικές διαχείρισης των διδακτικών και μαθησιακών πόρων στο ολιγοθέσιο σχολείο.

 

13.30΄- 14.00΄: Συζήτηση - λήξη εργασιών

 

 

 

09/03/2015

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εν όψει της καθιερωμένης τριμηνιαίας ενημέρωσης και επίδοσης της βαθμολογίας στους γονείς για το β΄ τρίμηνο, σας εφιστούμε την προσοχή στην εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό έχουμε κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες διατάξεις στην παρακάτω εγκύκλιό μας.

Γενικά, ο σκοπός της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή είναι: 

α. η παρώθηση, η ενθάρρυνση και η σωστή αυτοαντίληψη του παιδιού,

β. η διάγνωση των κλίσεων και των ικανοτήτων του από το δάσκαλο, καθώς και των μαθησιακών δυσκολιών που τυχόν αυτό αντιμετωπίζει, και

γ. η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της μάθησης για την προαγωγή του παιδευτικού έργου.

  • Ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, η αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά διαδικασία για την επίτευξη των σκοπών που προαναφέρθηκαν. Επομένως σε καμιά περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

  • Η αξιολόγηση αναφέρεται στις σχολικές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και ικανότητες που απόκτησε και ανέπτυξε ο μαθητής και οι οποίες καλύπτουν το  γνωστικό, το γλωσσικό, το συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα. Για την εκτίμηση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ατομική προσπάθεια που κατέβαλε ο μαθητής, ο βαθμός αξιοποίησης των ευκαιριών μάθησης, που του προσφέρθηκε, τα ιδιαίτερα ατομικά ψυχολογικά δεδομένα του μαθητή καθώς και τα μαθησιακά ερεθίσματα του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του που επηρεάζουν την επίδοση του (ΠΔ 462/1991 - ΦΕΚ 171/1991).

 

Στον ίδιο άξονα κινείται και το Π.Δ. 8/1995:

  • Η αξιολόγηση «δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου».

  • Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται η ταυτόχρονη αξιοποίηση της Περιγραφικής Αξιολόγησης η οποία «δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πληροφορούν λεπτομερέστερα τόσο το μαθητή όσο και τους γονείς του για τα αποτελέσματα των προσπαθειών του στο σχολείο, για τις δυνατότητες και τις κλίσεις του, καθώς και για ενδεχόμενες ελλείψεις ή αδυναμίες σε ορισμένους τομείς».

 

Επισημαίνεται επίσης ότι:

  • Μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται σε όσα μαθήματα έχουν αντικειμενική δυσκολία παρακολούθησης και εξέτασης. Συμμετέχουν όμως στη διαδικασία αυτών ως το σημείο που αυτοί μπορούν.

  • Η αξιολόγηση των μαθητών των ειδικών τάξεων γίνεται από το δάσκαλο της κανονικής τάξης σε συνεργασία με το δάσκαλο της ειδικής τάξης.

 

Αναφορικά με τον τρόπο αξιολόγησης στην Α΄ και Β΄ τάξη, επειδή οι αλλεπάλληλες εγκύκλιοι και Προεδρικά Διατάγματα προκαλούν σύγχυση, σας παραπέμπουμε στην υπ. αριθμ. Φ7/228/Γ1/1561/15-11-1996 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η οποία με μεγαλύτερη σαφήνεια αναφέρει:

  • «Στις τάξεις Α΄ και Β΄ δεν χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή».

 

Επίσης η ίδια εγκύκλιος, υπενθυμίζοντας το άρθρο 4 του Π.Δ. 8/95, αναφέρει ότι «για τους μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄ δεν γίνεται καταχώριση βαθμολογίας στο Βιβλίο Μητρώου». Παρακαλούμε να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (329 / 3-12-2012)

ΦΑΚΕΛΟΣ  "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

(νομοθεσία - σύγχρονες προσεγγίσεις - portfolio)

 

06/03/2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Ανταποκρινόμενος στο αίτημά σας για διεξαγωγή ενδοσχολικής επιμόρφωσης, συμφωνούμε με την υλοποίηση του παρακάτω προγράμματος που προτάθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου σας. Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε μερικώς ως προς το χρονοδιάγραμμα της 1ης συνάντησης με προσθήκη επιμορφωτικής παρέμβασης του Σχολικού Συμβούλου.

Προτείνεται η πρακτική - εργαστηριακή προσέγγιση των προτεινόμενων θεμάτων με χρήση των φορητών υπολογιστών των συναδέλφων. 

 

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEEBLY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημερομηνία

διεξαγωγής

Θέμα

Εισηγητής

Διάρκεια

1η συνάντηση

 

Δευτέρα, 16/3/2015

 

ώρα 18.00΄

Η σημασία ύπαρξης της σχολικής ιστοσελίδας. Τρόποι αξιοποίησης και προβολής της.

Αξαόπουλος Ιωάννης

45 λεπτά

Παρουσίαση της πλατφόρμας Weebly

Καραφώτης Αντώνης

45 λεπτά

Κατασκευή ιστοσελίδας με τη χρήση του Weebly

Παπαλεξανδρή Σοφία

45 λεπτά

Προτάσεις ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη διαμόρφωση του σχολικού ιστότοπου

Κλουβάτος Κων/νος – Σχ. Σύμβουλος

45 λεπτά

2η συνάντηση

 

Τετάρτη, 18/3/2015

 

ώρα 18.00΄

 

Μεταφόρτωση εκπαιδευτικού υλικού

Παπαλεξανδρή Σοφία

1 ώρα

Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας με χρήσιμα προγράμματα και widgets

Αξαόπουλος Ιωάννης

1 ώρα

Προτάσεις για τη βελτίωση της εικόνας της ιστοσελίδας του σχολείου μας.

Καραφώτης Αντώνης

1 ώρα

 

02/03/2015

Πρόγραμμα δράσης Σχολ. Συμβούλου τρέχουσας εβδομάδας

 

Πέμπτη,

5 Μαρτίου 2015

Δονούσα: 

(1) Παιδαγωγική καθοδηγητική επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Δονούσας - Διδακτικές παρεμβάσεις Σχολικού Συμβούλου Δειγματική διδασκαλία) στα Μαθηματικά Β΄ Ε΄ και Στ΄ τάξης.

 

(2) Παρακολούθηση δράσης Ολοήμερου

 

(3) Απογευματινή επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Δ. Σ. Δονούσας με θέμα: "Διδακτική - μαθησιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ - διαδραστικές εφαρμογές"

 

Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής επίσκεψής μας θα συζητηθεί και η πορεία των σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης για παροχή υποστήριξης, όπου χρειαστεί.

 

02/03/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

στο Δ.Σ. Καρτεράδου

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων και εκδηλώσεων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, τη μουσική, το θέατρο, τις εικαστικές τέχνες, το βιβλίο κ.ά., ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας αποφάσισε να πραγματοποιηθεί και κατά το τρέχον σχολικό έτος Έκθεση Παιδικού Βιβλίου (η 12η κατά σειρά) στο χώρο του Σχολείου.

Καλεσμένοι συγγραφείς θα είναι: η κ. Αργυρώ Πιπίνη και η κ. Αγαθή Δημητρούκα.

 

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 28 & 29 Μαΐου 2015 από τις 9:00 έως τις 14:00 για τους μαθητές και από τις 14:30 έως τις 16:00 για κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Όλα τα Δημοτικά Σχολεία Θήρας και Θηρασιάς θα είναι προσκαλεσμένα και κατόπιν λεπτομερούς προγραμματισμού, οι μαθητές θα μπαίνουν ανά τάξεις στις αίθουσες διδασκαλίας όπου θα τους υποδέχονται οι συγγραφείς για γνωριμία, συζήτηση και σχετικές δραστηριότητες.

 

Στο τέλος του διημέρου θα ακολουθήσει ομιλία από τις καλεσμένες συγγραφείς προς την τοπική κοινωνία με ελεύθερη είσοδο σε αίθουσα εκδηλώσεων του νησιού.

 

27/02/2015

Αποτίμηση της χρήσης του Τετραδίου Γραφής Α΄ τάξης

 Η παρακάτω διαδικτυακή φόρμα απευθύνεται στους διδάσκοντες της Α΄ τάξης των σχολείων της περιφέρειας ευθύνης μας που χρησιμοποίησαν το Τετράδιο Γραφής Α΄ τάξης που δημιούργησε η 3η Περιφέρειά Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. Κυκλάδων

 

 

23/02/2015

Πρόγραμμα δράσης Σχολ. Συμβούλου τρέχουσας εβδομάδας

 

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Νάξος:  Παιδαγωγική καθοδηγητική επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

 

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα "Διαφοροποίηση διδασκαλίας" (2η σύγχρονη απογευματινή συνάντηση στους εικονικούς κόσμους - ώρα: 18.00)

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Νάξος:  Παιδαγωγική καθοδηγητική επίσκεψη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Νάξος:  Η Παιδαγωγική καθοδηγητική επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

 

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών επισκέψεών μας θα συζητηθεί και η πορεία των σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης για παροχή υποστήριξης, όπου χρειαστεί.

 

18/02/2015

Πρόγραμμα Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Μετά από τριετή επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για τους μαθητές της Στ΄Δημοτικού, σας αποστέλλω και φέτος προσαρμογές μόνο ως προς το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα την περυσινή πρότασή μας για υλοποίηση Προγράμματος Μετάβασης. Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης (ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας) ή/και να συνδεθεί με άλλα μαθήματα, όπως η Κοινωνική καιΠολιτική Αγωγή. Προτείνεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων.
 
Έχει ζητηθεί από τους παιδαγωγικα υπεύθυνους Σχολικούς Συμβούλους των γυμνασίων να ενημερώσουν τα γυμνάσια υποδοχής για να διευκολυνθεί η επίσκεψη των μαθητών της Στ΄ τάξης σε αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος.

Δείτε εδώ την περσινή πρόταση του Προγράμματος (2013-2014)

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2012-2013

Πρόταση Προγράμματος Μετάβασης 2011-2012

 

15/02/2015

Πρόγραμμα δράσης Σχολ. Συμβούλου τρέχουσας εβδομάδας

 

Δευτέρα, 16 Φεβρουάριος 2015

Έναρξη  εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος "Διαφοροποίηση διδασκαλίας" (1η σύγχρονη απογευματινή συνάντηση στους εικονικούς κόσμους - ώρα: 18.00)

Τρίτη, 17 Φεβρουάριος 2015

Νάξος:  Παιδαγωγική καθοδηγητική επίσκεψη στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

Τετάρτη, 18 Φεβρουάριος 2015

Νάξος:  Παιδαγωγική καθοδηγητική επίσκεψη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου

Πέμπτη, 19 Φεβρουάριος 2015

Νάξος:  Η Παιδαγωγική καθοδηγητική επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου μεταφέρεται για την Τρίτη 24/2/2015

 

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών επισκέψεών μας θα συζητηθεί και η πορεία των σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης για παροχή υποστήριξης, όπου χρειαστεί.

 

04/02/2015

 Έναρξη εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα: "Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη σύγχρονη ανομοιογενή τάξη" διάρκειας 30 ωρών

 

Ενημερώνουμε ότι έληξε η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Διαφοροποίηση διδασκαλίας στη σύγχρονη ανομοιογενή τάξη». Από τους 22 ενδιαφερόμενους, οι 18 πληρούν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές που τέθηκαν για την επιτυχή συμμετοχή τους, κυρίως αναφορικά με τον εξοπλισμό που διαθέτουν.

Αποφασίστηκε η συμμετοχή και των 18 συναδέλφων, οι οποίοι ήδη έχουν ενημερωθεί. Έχουμε ήδη προωθήσει το αρχείο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον υπεύθυνο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους στο MOODLE και να τους αποσταλούν οδηγίες για την εγκατάσταση των εικονικών κόσμων στον υπολογιστή τους. Αυτό θα γίνει άμεσα.

Τις επόμενες ημέρες, από την επόμενη Δευτέρα ως και το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όλοι οι επιλεγέντες επιμορφούμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΚΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων, από 09.40 μέχρι 15.00 καθημερινά, για περαιτέρω οδηγίες και απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για τις πλατφόρμες. (τηλ. ΚΕΠΛΗΝΕΤ: 22810 79396, email Υπεύθυνου: ntzimop@sch.gr).

Η πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση για τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου για τεχνικούς και πρακτικούς λόγους δε θα πραγματοποιηθεί, καθώς προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εγκατάσταση της εφαρμογής εικονικών κόσμων και η δοκιμαστική χρήση της σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

Τις επόμενες ημέρες οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να δοκιμάσουν την είσοδό τους στην πλατφόρμα MOODLE, όπου θα αναρτάται το υλικό και οι δραστηριότητες, με τους κωδικούς που θα τους αποστείλει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ ή με τους κωδικούς που ήδη έχουν.

 Συνεπώς η πρώτη συνάντηση και γενική "πρόβα" στους εικονικούς κόσμους μετατίθεται στις 16 Φεβρουαρίου στις 18.00. Όλοι θα πρέπει τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα να έχουν συνδεθεί στον εικονικό κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται από το Σχολικό Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Κυκλάδων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

29/01/2015

Ο νέος σύνδεσμος του "ΔΙΑΠΟΛΙΣ"

Περιλαμβάνει πολύ χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό για Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις - Διδασκαλία Ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας - Ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών - Βελτίωση του σχολείου

 (πατήστε πάνω δεξιά στις γραμμές για άνοιγμα των περιεχομένων κάθε ενότητας)

 

Το επιμορφωτικό υλικό του Σχολικού Συμβούλου που περιλαμβάνεται στο υλικό του "Διάπολις"

 

Ο παλιότερος σύνδεσμος του "Διάπολις" με πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό

 

28/01/2015

Ενδοσχολική επιμόρφωση Σχολείων Νάξου

Με βάση τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν από τους Συλλόγους Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου, ανακοινώνεται το πρόγραμμα των αντίστοιχων ενδοσχολικών επιμορφώσεων.

 

Α. Ενδοσχολική Επιμόρφωση 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου

Ημέρα

Εισηγητής-τρια

Θέμα

Διάρκεια

1η ημέρα:

Δευτέρα 2/2/2015

Ώρα 18.00-21.00

Εμμανουέλα Λυκουροπούλου

Βασικές λειτουργίες του διαδραστικού πίνακα – Τρόποι αξιοποίησής του στην τάξη

1 ώρα

Κυριακή Παρτσινεβέλου

Διδακτικό Σενάριο: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΣΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ», στο μάθημα της Γλώσσας της Δ΄ Τάξης του Δημοτικού. 

1 ώρα

Κων/νος Κλουβάτος

– Σχολ. Σύμβουλος

Αξιοποίηση ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών στη διδασκαλία

1 ώρα

2η ημέρα:

Τρίτη 3/2/2015

Ώρα 18.00-21.00

Κων/νος Κλουβάτος

– Σχολ. Σύμβουλος

Ανάπτυξη-διαχείριση της ιστοσελίδας – ιστολογίου του σχολείου / της τάξης

1 ώρα

Προσωποκεντρική διαχείριση προβλημάτων στη σύγχρονη σχολική τάξη

1 ώρα

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών

1 ώρα

 

Β. Ενδοσχολική Επιμόρφωση 2ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου

Ημέρα

Εισηγητής

Θέμα

Διάρκεια

1η ημέρα:

Δευτέρα 2/2/2015

Ώρα 13.30-14.30

Κων/νος Κλουβάτος

– Σχολ. Σύμβουλος

Προσωποκεντρική διαχείριση προβλημάτων στη σύγχρονη σχολική τάξη

1 ώρα

2η ημέρα:

Τρίτη 3/2/2015

Ώρα 13.30-14.30

Πρόληψη – διαχείριση συμπεριφορικών προβλημάτων στην τάξη

1 ώρα

2η ημέρα:

Τετάρτη 4/2/2015

Ώρα 13.30-14.30

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών

1 ώρα

 

 

21/01/2015

Ανακοίνωση για το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: "Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη σύγχρονη ανομοιογενή τάξη" διάρκειας 30 ωρών.

 

Με βάση τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών μας δράσεων για το β΄ τρίμηνο του σχολ. έτους 2014-2015, σας ανακοινώνουμε την πρόθεσή μας για υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος 30 ωρών με θέμα «Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στη σύγχρονη ανομοιογενή τάξη». Η αναγκαιότητα του επιμορφωτικού προγράμματος ξεκινά από την παραδοχή ότι η σύγχρονη σχολική τάξη έχει γίνει εξαιρετικά πολύμορφη και δύσκολα διαχειρίσιμη λόγω της ανομοιογενούς σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας – μαθησιακής διαδικασίας αποτελεί στοιχειώδη απαίτηση για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα εδώ μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου

 

 

15/01/2015

Προγραμματισμένες Δράσεις Σχολικού Συμβούλου στη Θήρα

Τρίτη

20 Ιανουαρίου 2015

 

Επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Τάξεων Υποδοχής Δημ. Σχολείων Μεσαριάς και Επισκοπής

Θήρα,

Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς - Βόθωνα

ώρα: 10.00-12.00

Σύσκεψη συνεργασίας με Δ/ντές – Προϊσταμένους Δημ. Σχολείων Θήρας

Θήρα,

Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς - Βόθωνα

ώρα: 12.00-14.00

 

12/01/2015

...και επειδή το καλοκαίρι αργεί ακόμη, πάρτε μια γεύση από το animation που ετοίμασαν τα μέλη της Παιδικής HELMEPA από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου.

 

 

09/01/2015

Οι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα δράσεις μας, τις οποίες έχουμε υποβάλει για έγκριση στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου.

Τρίτη,

13 Ιανουαρίου 2015

Νάξος:
 
1) Παιδαγωγική - Καθοδηγητική επίσκεψη στα Δ. Σ. Ποταμιάς,  Δαμαριώνα και Χειμάρρου Νάξου
 
2)  Απογευματινή συνάντηση - συζήτηση με τους γονείς των μαθητών του  Δ. Σ. Χειμάρρου  για θέματα διαπαιδαγώγησης και συνεργασίας με το σχολείο (ώρα συνάντησης: 13.00΄)

Τετάρτη,

14 Ιανουαρίου 2015

Νάξος:
 
1) Παιδαγωγική - Καθοδηγητική επίσκεψη στα Δ. Σ.  Κορώνου, Κορωνίδας και Απόλλωνα
 
2) Συνάντηση - συζήτηση με τους γονείς των μαθητών του  Δ. Σ. Απόλλωνα  για θέματα διαπαιδαγώγησης και συνεργασίας με το σχολείο (ώρα συνάντησης: 13.00΄)

Πέμπτη,

15 Ιανουαρίου 2015

Νάξος: Σύσκεψη συνεργασίας με Δ/ντές – Προϊσταμένους Δημ. Σχολείων Νάξου (12.00-14.00) με θέμα: "Συντονισμός ενεργειών -  παροχή οδηγιών για συνέχιση εκπαιδευτικού  εκπ/κού έργου"  (τόπος: 3ο Δ. Σ. Νάξου)

Παρασκευή,

16 Ιανουαρίου 2015

Τηλεδιάσκεψη συνεργασίας με Προϊσταμένους Δημ. Σχολείων Δονούσας, Κουφονησίων, Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Θηρασίας και Ανάφης (12.00-14.00) με θέμα: "Συντονισμός ενεργειών -  παροχή οδηγιών για συνέχιση εκπαιδευτικού  έργου"
 

07/01/2015

 

07/01/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ

Απόφαση Δημάρχου Νάξου & Μ. Κυκλάδων για μη λειτουργία σχολείων στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2015

Σύμφωνα με την Απόφαση του Δημάρχου Νάξου & Μ. Κυκλάδων όλα τα σχολεία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2015 λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Καλό θα είναι να ενημερωθούν τηλεφωνικώς οι γονείς των μαθητών

 

01/01/2015

 

31/12/2014

Εκπαιδευτικοί “τηλεμεταφέρονται” στα νησιά του Αιγαίου

(Η δημοσίευση στην Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα για το πρόγραμμα με τους εικονικούς κόσμους που υλοποιήθηκε πιλοτικά στην περιφέρεια ευθύνης μας)

 

15/12/2014

Χαρούμενα Χριστούγεννα!

Καλές γιορτές!

Ο Σχολ. Σύμβουλος 3ης Περιφ. Π.Ε. Κυκλάδων

 

07/12/2014

Α. Πρόγραμμα δράσης Σχολικού Συμβούλου για την επόμενη εβδομάδα στη Νάξο

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Παιδαγωγική - Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Γλινάδου Νάξου - Συνεργασία με Σύλλογο Διδασκόντων - Εξέταση  μαθησιακών - συμπεριφορικών προβλημάτων

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

α) Παιδαγωγική - Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Βίβλου Νάξου - Συνεργασία με Σύλλογο Διδασκόντων - Εξέταση  μαθησιακών - συμπεριφορικών προβλημάτων

(β) Παιδαγωγική - Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Σαγκρίου Νάξου

 

03/12/2014

 Εικόνες από τη Δειγματική Διδασκαλία στο Δ. Σ. Αγίου Αρσενίου

 

30/11/2014

1o Βραβείο παραμυθιού

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος  της Unicef « Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους»  η Δ΄ τάξη του Δ. Σχ. Αγίου Αρσενίου  απέσπασε το 1ο  βραβείο στην κατηγορία του παραμυθιού με το παραμύθι « Ο φίλος μου  ο Αλέξανδρος».

 

Βραβεία unicef - 25η επέτειος σύμβασης δικαιωμάτων του παιδιού

 

 

28/11/2014

Α. Πρόγραμμα δράσης Σχολικού Συμβούλου για την επόμενη εβδομάδα στη Νάξο

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014 Νάξος: Επιμορφωτική συνάντηση με εκπ/κούς Ε΄ και Στ΄ τάξης 3θέσιων και άνω Δημ. Σχολείων Νάξου - Δειγματκή Διδασκαλία στην Γεωγραφία της Ε΄ τάξης (στο Δημ. Σχολείο Αγίου Αρσενίου - δάσκαλος Ε΄ τάξης: Αξαόπουλος Ιωάννης)
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014
Νάξος: (1) Παιδαγωγική - Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Μελάνων Νάξου - Παρεμβάσεις πρόληψης - διαχείρισης σχολικού εκφοβισμού. 

(2) Απογευματινή συνάντηση - συζήτηση με τους γονείς των μαθητών του σχολείου με θέμα: "Σχολείο και Οικογένεια μαζί για το Παιδί - Η συνεργατική επίλυση των προβλημάτων διαπαιδαγώγησης" (ώρα συνάντησης:13.30).

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014
Νάξος: (1) Παιδαγωγική - Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Χαλκείου Νάξου - Εξέταση θεμάτων διαρρύθμισης σχολικού χώρου και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

(2) Παιδαγωγική - Καθοδηγητική επίσκεψη στο Δ. Σ. Μονής Νάξου - Παρεμβάσεις πρόληψης - διαχείρισης μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων.  

Β. Πρόσκληση για επιμορφωτική συνάντηση εντός διδακτικού ωραρίου

Η πρόσκληση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Ε΄ και Στ΄ τάξης των 3/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων Νάξου για συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα εντός διδακτικού ωραρίου - παρακολούθηση δειγματικής διδασκαλίας. Η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αρσενίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση.
 

27/11/2014

Bραβείο καλύτερης μαρτυρίας

Στο πλαίσιο του 1ου μαθητικού Διαγωνισμού για δημιουργία βίντεο με τις αναμνήσεις από τα παλιά μαθητικά χρόνια που διεξήγαγε το ΕΚΕΔΙΣΥ(Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Διάσωσης Σχολικού Υλικού) οι μαθητές Κατερίνα Κλουβάτου και Γιώργος-Νίκος Κλουβάτος, του 1ου Γυμνασίου Νάξου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου, αντίστοιχα, απέσπασαν το βραβείο 'ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ', με το βίντεο που περιλαμβάνει τις αναμνήσεις της γιαγιάς από τα σχολικά της χρόνια.

 

GIAGIA NAXOS from kos tas on Vimeo.

 

Εικόνες από τη βράβευση

http://www.ekedisy.gr/teleti-vravefsis-1ou-mathitikou-diagonismou-2/

 

 

25/11/2014

 

25/11/2014

Νέοι σύνδεσμοι του ιστοχώρου μας

1) Στο σύνδεσμο εμφανίζονται δύο υποσελίδες:

(α) το αρχείο επιμορφ. δράσεων περιλαμβάνει τις επιμορφωτικές μας δράσεις και

(β) το επιμορφωτικό υλικό περιλαμβάνει το υλικό που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της επιμορφωτικής μας δράσης. Σε αυτό περιλαμβάνονται και παρουσιάσεις ή οδηγοί ψηφιακών εφαρμογών που παράχθηκαν από το Σχολικό Σύμβουλο ή/και συναδέλφους της Περιφέρειας Ευθύνης μας.

Σας καλούμε για την αποστολή τέτοιου υλικού.

2) Στο σύνδεσμο    αναρτάται επιλεγμένο συγγραφικό έργο του Σχολικού Συμβούλου που κρίνεται χρήσιμο για το εκπαιδευτικό έργο.

 

19/11/2014

Πρόσκληση για απογευματινή ενημερωτική συνάντηση για την επικείμενη αξιολόγηση των Δ/ντών - Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων

Διανύοντας την αξιολογική περίοδο για τους Δ/ντές - Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων κι επειδή η προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης είναι ασφυκτική, σας προσκαλούμε στην απογευματινή ενημερωτική συνάντηση που θα υλοποιηθεί:

(α) για τους συναδέλφους της Νάξου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου τη Δευτέρα 24/11/2014 στις 17.00 και

(β) για τους συναδέλφους της Θήρας στο Δημοτικό Σχολείο Φηρών την Τρίτη 25/11/2014 στις 17.00.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία στις απογευματινές συναντήσεις είναι προαιρετική, επισημαίνεται, ωστόσο, η σημασία της συγκεκριμένης συνάντησης για τη σωστή υποβολή των αξιολογικών στοιχείων.
 

06/11/2014

Παιδαγωγικές - Καθοδηγητικές Επισκέψεις Σχολικού Συμβούλου

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών - καθοδηγητικών μας επισκέψεων στα Δημοτικά Σχολεία της Νάξου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω επισκέψεις:

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

4ο Δ. Σ. Νάξου

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Δ. Σ. Απόλλωνα

Δ. Σ. Απεράθου

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Δ. Σ. Δανακού

Δ. Σ. Φιλωτίου

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Δ. Σ. Αγίου Αρσενίου

 

Περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις σε σχολικές τάξεις, εξέταση μαθησιακών δυσκολιών, συνεργασία με το Δ/ντή και σύσκεψη με το Σύλλογο Διδασκόντων για οργανωτικά, λειτουργικά, παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα.

 

03/11/2014

 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ "ΘΗΣΕΑΣ" ΚΥΚΛΑΔΩΝ στη ΘΗΡΑ

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στη Σαντορίνη στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2014 με την υποστήριξη του Σχολικού Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Κυκλάδων

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

 

31/10/2014

 Το σκάκι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 182240/Δ1/12/11/2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, ένταξη του σκακιού ως δημιουργική/παιδαγωγική δραστηριότητα, εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης στην Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξη, με μια (1) ώρα την εβδομάδα, σε τρίμηνους κύκλους, με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου και τηρώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις, με έμφαση στη μορφωτική πολιτιστική και κοινωνική αξία του σκακιού, στην προώθηση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Το άλλο πλαίσιο εφαρμογής αφορά τους Ομίλους Αριστείας (Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία) και τα προγράμματα της προαιρετικής ζώνης – Ολοήμερο Πρόγραμμα (ολοήμερα δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Στις δυο παραπάνω περιπτώσεις η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και αφορά στη διερεύνηση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων τους. Τέλος επισημαίνεται ότι η δράση δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση είτε του σχολείου είτε των γονέων και κατ’ επέκταση των μαθητών".

 

31/10/2014

Παιδαγωγικές - Καθοδηγητικές Επισκέψεις Σχολικού Συμβούλου

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών - καθοδηγητικών μας επισκέψεων στα Δημοτικά Σχολεία της Νάξου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω επισκέψεις:

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014 1ο Δ. Σ. Νάξου - Συνεργασία με Σύλλογο Διδασκόντων για την οργάνωση της προταθείσας ενδοσχολικής επιμόρφωσης
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014 2ο Δ. Σ. Νάξου - Συνεργασία με Σύλλογο Διδασκόντων για την οργάνωση της προταθείσας ενδοσχολικής επιμόρφωσης

 

Περιλαμβάνονται επίσης επισκέψεις σε σχολικές τάξεις, εξέταση μαθησιακών δυσκολιών, συνεργασία με το Δ/ντή και σύσκεψη με το Σύλλογο Διδασκόντων για οργανωτικά, λειτουργικά, παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα.

 

31/10/2014

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Το έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες για τον εξορθολογισμό και την αναδιάρθρωση της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Ε΄ και Στ΄ τάξεων, των Φυσικών Ε΄ και Στ΄ τάξεων και Ιστορίας Στ΄ τάξης.

 

26/10/2014

Παιδαγωγική - Καθοδηγητική Επίσκεψη Σχολικού Συμβούλου

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών - καθοδηγητικών μας επισκέψεων στα Δημοτικά Σχολεία της Νάξου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014.

Η επίσκεψη θα επικεντρωθεί σε (α) θέματα εγκατάστασης, λειτουργίας  και αξιοποίησης βιντεοπροβολέα στην τάξη και (β)οργάνωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης της σχολικής βιβλιοθήκης. Θα γίνουν επισκέψεις σε σχολικές τάξεις, εξέταση μαθησιακών δυσκολιών, συνεργασία με τη Δ/ντρια και σύσκεψη με το Σύλλογο Διδασκόντων για οργανωτικά, λειτουργικά, παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα.

 

25/10/2014

Εικόνες από την ενδοσχολική επιμόρφωση του Δημ. Σχολείου Οίας

 

23/10/2014

Εικόνες από την απογευματινή συνάντηση με τους γονείς στη Νάξο

 

 

22/10/2014

 Η ψηφιακή μορφή

της Έκθεσης έντυπου και φωτογραφικού υλικού για την Κατοχή στη Νάξο με τίτλο:

«Μέρες κατοχής: Στιγμές από τη ζωή

στα χρόνια της κατοχής 1941 – 43»

Η Έκθεση απευθύνεται σε όλη τη Σχολική Κοινότητα, γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ιδιαίτερα στους μαθητές Ε-Στ τάξης.

 

Παροτρύνουμε τους εκπαιδευτικούς των Ε και Στ τάξεων των σχολείων της Νάξου να επισκεφτούν την παραπάνω έκθεση με τους μαθητές τους. Ειδικά για τα απομακρυσμένα σχολεία της ορεινής Νάξου, αλλά και  για αξιοποίηση από όλα τα σχολεία, αναρτάται εδώ η έκθεση και σε ψηφιακή μορφή. Το υλικό αυτό θα παραμείνει στο αρχείο κάθε σχολείου της Νάξου για αξιοποίησή του στο μάθημα της Ιστορίας, της μελέτης της τοπικής ιστορίας και επετειακά πριν την 28 Οκτωβρίου.

 

Κατεβάστε την έκθεση εδώ σε παρουσίαση powerpoint

 

 

21/10/2014

Παιδαγωγική - Καθοδηγητική Επίσκεψη Σχολικού Συμβούλου

Ξεκινούν οι παιδαγωγικές - καθοδηγητικές μας επισκέψεις στα Δημοτικά Σχολεία της Νάξου. Την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ.

Η επίσκεψη θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε σχολικές τάξεις, εξέταση μαθησιακών δυσκολιών, συνεργασία με το Δ/ντή, 20λεπτη σύσκεψη με το Σύλλογο Διδασκόντων (την ώρα του 1ου διαλείμματος) για οργανωτικά, λειτουργικά, παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα, συνεργασία με τη δασκάλα του Τμήματος Ένταξης και τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας.     

 

18/10/2014

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ - ΒΟΘΩΝΑ

 

17/10/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΞΟΥ

3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αγαπητοί Γονείς – Κηδεμόνες των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Νάξου,

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 στις 18.00 το απόγευμα στη Συνεδριακή Αίθουσα της Σχολής Ουρσουλινών, στο Κάστρο της Χώρας Νάξου, σε ανοιχτή συνάντηση συζήτησης – ενημέρωσης για σημαντικά θέματα που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας, όπως:

·        Πλαίσιο συνεργασίας Σχολείου - Γονέων - Σχολικού Συμβούλου 

·        Κατ' οίκον εργασίες - Μελέτη μαθημάτων

·        Διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών - προβλημάτων συμπεριφοράς- Σχολικός εκφοβισμός

·        Διαχείριση ελεύθερου χρόνου μαθητών - Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας - Παιδί και υπολογιστής. 

 

Με εκτίμηση  

Κων/νος Κλουβάτος 

Σχολ. Σύμβουλος 3ης Περιφ. Δημ. Εκπ/σης Κυκλάδων

 

 

17/10/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΑΞΟΥ

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Ολοήμερα Τμήματα των Δημοτικών Σχολείων της Νάξου (ΠΕ 70 και εκπαιδευτικούς ειδικότητας) στη δίωρη επιμορφωτική συνάντηση που προγραμματίζουμε για την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014, ώρα 09.00 – 11.00, στη Σχολή Ουρσουλινών στη Χώρα της Νάξου.

 

Η αναγκαιότητα και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης – ενημέρωσης βασίζονται στο παραπάνω σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (με αριθμ. πρωτ. Φ.50/262/158434/ Γ1/2-10-2014 έγγραφο ΥΠΑΙΘ).

 

Η παρουσία των εκπαιδευτικών ΠΕ 70 στη συνάντηση είναι επιτακτική. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας και οι εκπαιδευτικοί του πρωινού κύκλου που διδάσκουν στο ολοήμερο θα προσέλθουν μόνο εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του σχολείου.

 

 

15/10/2014

Διαδικτυακή εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα απογευματινά εργαστήρια του ΕΚΦΕ Νάξου σχολ. έτους 2014-2015

Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος, κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο ΕΚΦΕ Νάξου, κο Βαθρακοκοίλη, θα πραγματοποιηθούν απογευματινά εργαστήρια για πειράματα φυσικής του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Νάξου έχει τη δυνατότητα, μετά από πρόσκλησή σας, να επισκεφτεί σχολικές τάξεις και να υποστηρίξει την υλοποίηση πειραμάτων στην τάξη.

 

Δείτε την πρόταση του Υπεύθυνου ΕΚΦΕ Νάξου

 

Όσοι ενδιαφέρεστε, πρωτίστως όσοι διδάσκετε φέτος στην Ε΄ και Στ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Νάξου, καλείστε να δηλώσετε συμμετοχή στα απογευματινά εργαστήρια στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι τις 24/10/2014. Καλείστε επίσης να προτείνετε, κυρίως όσοι διδάσκετε φέτος στην Ε΄ και Στ΄ τάξη, ποια πειράματα θα σας ενδιέφεραν περισσότερο να υλοποιηθούν σε αυτά τα εργαστήρια, κατά σειρά εμφάνισής τους στα αντίστοιχα βιβλία Φυσικής της Ε΄ και Στ΄ τάξης.

 

Καλείστε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας στα εργαστήρια εδώ

 

 

14/10/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 για την έκθεση πρωτότυπου εντύπου και φωτογραφικού υλικού

για την Κατοχή στη Νάξο με τίτλο:

«Μέρες κατοχής: Στιγμές από τη ζωή

στα χρόνια της κατοχής 1941 – 43»

Η Έκθεση απευθύνεται σε όλη τη Σχολική Κοινότητα, γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ιδιαίτερα στους μαθητές Ε-Στ τάξης.

 

Παροτρύνουμε τους εκπαιδευτικούς των Ε και Στ τάξεων των σχολείων της Νάξου να επισκεφτούν την παραπάνω έκθεση με τους μαθητές τους. Ειδικά για τα απομακρυσμένα σχολεία της ορεινής Νάξου, θα γίνει προσπάθεια  να αποσταλεί σύντομα το έντυπο και φωτογραφικό υλικό της έκθεσης σε ψηφιακή μορφή. Σε δεύτερη φάση το  υλικό θα αποσταλεί και στα υπόλοιπα σχολεία.

 

14/10/2014

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Επειδή οι δράσεις της Ευέλικτης Ζώνης συνδέονται με διδακτικές επισκέψεις, προτείνεται να γίνεται πρώτα ο προγραμματισμός των δράσεων της Ε. Ζ. και ακολούθως ο προγραμματισμός διδακτικών επισκέψεων.

1. Οδηγίες Σχολικού Συμβούλου για την εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης

 2. Φάκελος υλικού (εγκύκλιοι, ΦΕΚ, οδηγίες, έντυπα) για την ευέλικτη ζώνη

3. Έντυπο Δράσεων Ευέλικτης Ζώνης

---------------------

4. Εγκύκλιος Σχολικού Συμβούλου για Διδακτικές Επισκέψεις

5. ΦΑΚΕΛΟΣ: Διδακτικές επισκέψεις - εκδρομές

6. Υπόδειγμα προγραμματισμού διδακτικών επισκέψεων

7. Έντυπο προγραμματισμού διδακτικών επισκέψεων

 

 

09/10/2014

Πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης Δημ. Σχολείων Μεσαριάς - Βόθωνα και Οίας Θήρας

Μετά από αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων των Δημ. Σχολείων Μεσαριάς - Βόθωνα και Οίας Θήρας και υποβολή συγκεκριμένης πρότασης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, εγκρίνεται το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης των  Σχολείων ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΕΣΑΡΙΑΣ  ΒΟΘΩΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 (ώρες )

 

 

16/10/2014

Παρουσίαση  λογισμικών  για  την   πρώτη  Ανάγνωση  και  Γραφή.

Χαραλαμποπούλου  Διονυσία

Ψηφιακό Εργαλείο Διαχείρισης της τάξης.*

Παχίδης Γεώργιος - Αλβανός Δημήτριος 1

 

23/10/2014

Κατασκευή  ιστοσελίδας  μέσω  πλατφόρμας  Word press.*

Πάσχου  Αικατερίνη

1

 

Παρουσίαση λογισμικού kidspiration.

Αλβανός  Δημήτριος 1

 

 

30/10/2014

- Αξιοποίηση  του  Διαδρ. Πίνακα  μέσα  στην  Τάξη.

- Δυνατότητες  Δ. Π.

- Δημιουργία  εκπ/κών  σεναρίων-δραστηριοτήτων  με  το  λογισμικό  smart-notebook.*

Παχίδης  Γεώργιος

3

 

6/11/2014

- Διαταραχή  Ελλειμματικής  Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Χαραλαμποπούλου  Διονυσία

2

* Η παρουσίαση των θεμάτων θα γίνει εργαστηριακά με χρήση ατομικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

Ημέρα

Θέμα

Εισηγητής

Διάρκεια

1η Ημέρα

18-19/10/14

Weebly – Διαδραστικές εφαρμογές (Smart Notebook)

Aγάογλου Αντώνιος

2 ώρες

2η Ημέρα

18-19/10/14

Χρήση  tablet από τον εκπαιδευτικό στη σχολική τάξη.

Aγάογλου Αντώνιος

3 ώρες

3η Ημέρα

25-26/10/14

 

Εργαλεία σχεδιασμού διαδραστικών ασκήσεων (Powerpoint, iSpring, Articulate).

Aγάογλου Αντώνιος

2 ώρες

4η Ημέρα

25-26/10/14

Ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο. (Sony Vegas, Adobe PhotoShop Lightroom)

Aγάογλου Αντώνιος

2 ώρες

5η Ημέρα

8-9/11/14

Εργαλεία οργάνωσης του εκπαιδευτικού (Google Drive, Google Docs, WeTransfer, Acrobat κ.ά.)

Aγάογλου Αντώνιος

3 ώρες

6η Ημέρα

8-9/11/14

Βασικές δεξιότητες και τεχνικές στα Μαθηματικά

Βλάχας Ιωάννης

2 ώρες

Τα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης θα παρακολουθήσει και ο Σχολικός Σύμβουλος εξ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη - διαμοίραση επιφάνειας εργασίας)

 

01/10/2014

Εικόνες από ενδοσχολική επιμόρφωση Δημ. Σχολείου Βίβλου (συνέχεια)

 

01/10/2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ευθύνης μας προτάθηκε, σε προαιρετική βάση, η συμπλήρωση σύντομης διαδικτυακής φόρμας, η οποία περιλάμβανε 3 ερωτήματα. Η διάρκεια της έρευνας ήταν από 22 Σεπτεμβρίου ως 1 Οκτωβρίου 2014 και συμπληρώθηκαν 87 φόρμες.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της έρευνας

Δείτε αναλυτικά τις απαντήσεις σε κάθε ερώτημα

 

01/10/2014

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ "ΘΗΣΕΑΣ" ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στη Νάξο στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2014 με την υποστήριξη του Σχολικού Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Κυκλάδων

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

 

29/09/2014

Εικόνες από ενδοσχολική επιμόρφωση Δημ. Σχολείου Βίβλου

 

...συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο

 

25/09/2014

Πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης Δημ. Σχολείου Βίβλου

Μετά από αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημ. Σχολείου Βίβλου και υποβολή συγκεκριμένης πρότασης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, εγκρίνεται το τελικό πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του Σχολείου ως εξής:

Ημέρες

Θέμα

Εισηγητής

Διάρκεια

1η Ημέρα

Σάββατο 27/9/14

10:30

Παρουσίαση εφαρμογής ημερολογίου σε Smart Notebook

Παρουσίαση εφαρμογής «Ακολουθώντας τα βήματα του Θησέα…», σε Smart Notebook

Σπανού Σταματία

2 ώρες

Εγκατάσταση λογισμικών στους υπολογιστές των επιμορφούμενων

 

3 ώρες

2η Ημέρα

Κυριακή 28/9/14

10:30

Οι βασικές δυνατότητες του λογισμικού Acrobat Pro

Σκάρκος Χρήστος

1 ώρα

Παρουσίαση εργαλείων και δυνατοτήτων του λογισμικού Smart Notebook

Βιντζηλαίος Νίκος

2 ώρες

3η Ημέρα

Σάββατο 4/10/14

10:30

Σχεδιασμός ομαδικού σεναρίου και παρουσίαση

Βιντζηλαίος Νίκος

2 ώρες

Παρουσίαση εργαλείων και δυνατοτήτων του λογισμικού παρουσίασης και αξιολόγησης: Articulate.

Σκάρκος Χρήστος

2 ώρες

4η Ημέρα

Κυριακή 5/10/14

10:30

Σχεδιασμός και παρουσίαση ομαδικής δραστηριότητας

Σκάρκος Χρήστος

2 ώρες

Δημιουργία Quiz με το λογισμικό Power Point

Σκάρκος Χρήστος

 

1 ώρα

Δωρεάν λύσεις για αξιοποίηση του υπολογιστή στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο

eXe

online tests

Σκάρκος Χρήστος

Βιντζηλαίος Νίκος

1 ώρα

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αρχικά σε επίπεδο σχολείου, παρουσία του Σχολικού Συμβούλου, και στη συνέχεια, μετά από αποτίμησή του, θα εξεταστεί η επανάληψή του για περισσότερους εκπαιδευτικούς.

 

25/09/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΗΡΑ (29-9-2014 έως 3-10-2014)

             Α. Πρόγραμμα παιδαγωγικών - καθοδηγητικών επισκέψεων στα σχολεία

Ημ/νία

Τόπος

Συνοπτική περιγραφή εργασιών

30/09/2014

Ακρωτήρι - Εμπορείο Θήρας

1) Παιδαγωγ. - καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Ακρωτηρίου

2) Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Εμπορείου

01/10/2014

Πύργος - Μεγαλοχώρι – Επισκοπή Γωνιάς

1) Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Πύργου – Μεγαλοχωρίου

2)  Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Επισκοπής Γωνιάς

02/10/2014

Μεσαριά – Βόθωνας - Καρτεράδος

1) Παιδαγωγ. - καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Μεσαριάς - Βόθωνα

2)  Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Καρτεράδου

03/10/2014

Φηρά - Οία

1) Παιδαγωγ. - καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Φηρών

2)  Παιδαγωγ. – καθοδηγητ. επίσκεψη στο Δ. Σ. Οίας

 

Γενικοί στόχοι των επισκέψεών μας θα είναι:

 

(α) Η δια ζώσης επικοινωνία με όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας ευθύνης,

(β) Η ενημέρωση για το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο,

(γ) Η παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης της διδασκαλίας, υλοποίησης του ωρολογίου προγράμματος και προσφοράς της διδακτέας ύλης,

(δ) Η συζήτηση για τα ιδιαίτερα προβλήματα κάθε τάξης και κάθε εκπαιδευτικού και η αναζήτηση τρόπων επίλυσής τους,

(ε) Η παροχή οδηγιών ή υποδείξεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου,

(στ) Η προώθηση δραστηριοτήτων, όπως καινοτόμες δράσεις, σχέδια εργασίας, διδακτικά σενάρια, έρευνες δράσης, διαθεματικές δραστηριότητες ή άλλες επιστημονικά και παιδαγωγικά αποδεκτές πρακτικές που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες,

(ζ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου.

 

Στο πλαίσιο των επισκέψεων θα πραγματοποιείται και σύσκεψη με το σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του παιδαγωγικού και συνεργατικού κλίματος. Ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη επίσκεψη θα δοθεί στις Α΄ τάξεις και στους μαθητές του Σχολείου που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

 

Β. Απογευματινές επιμορφωτικές συναντήσεις

 

Στο πλαίσιο των απογευματινών εργαστηριακών συναντήσεων με θέμα: «Σχεδιασμός διδακτικών διαδικασιών – Διαχείριση διδακτέας ύλης» θα εξεταστούν οι δυνατότητες προσαρμογών της διδακτέας ύλης, η αξιοποίηση πρόσθετου διδακτικού υλικού, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των διδακτικών επισκέψεων. Θα συζητηθούν επίσης ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις και τρόποι διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Η προσέγγιση των θεμάτων θα γίνει υπό το πρίσμα και του θεσμού της «Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών» (Π.Δ. 152/2013). Θα διεξαχθούν οι παρακάτω συναντήσεις:

 

α/α

Ομάδα-στόχος συνάντησης

Τόπος

Χρόνος

Αριθμός μελών ομάδας

1

Δάσκαλοι – δασκάλες Α΄ τάξης Δημ. Σχολείων Θήρας

Δημοτικό Σχολείο Μεσαριάς – Βόθωνα Θήρας

Δευτέρα, 29/9/2014

ώρα 17.30 – 19.30

14 εκπαιδευτικοί ΠΕ70

2

Δάσκαλοι – δασκάλες Β΄ τάξης Δημ. Σχολείων Θήρας

Δευτέρα, 29/9/2014

ώρα 19.30 – 21.30

14 εκπαιδευτικοί  ΠΕ70

3

Δάσκαλοι – δασκάλες Γ-Δ΄ τάξεων  Δημ. Σχολείων Θήρας

Τρίτη, 30/9/2014

ώρα 18.00 – 20.00

22 εκπαιδευτικοί  ΠΕ70

4

 Δάσκαλοι – δασκάλες Ε-Στ΄ τάξης Δημ. Σχολείων Θήρας

Πέμπτη, 2/10/2014

ώρα 18.00 – 20.00

22 εκπαιδευτικοί  ΠΕ70

 

Οι εκπαιδευτικοί του Δημ. Σχολείου Ακρωτηρίου θα επιλέξουν προαιρετικά συνάντηση ή συναντήσεις ανάλογα με τις τάξεις που διδάσκουν.

 

Γ. Απογευματινή συνάντηση με γονείς – κηδεμόνες

 

Θα πραγματοποιηθεί η παρακάτω ανοιχτή συνάντηση:

 

Ομάδα-στόχος συνάντησης

Τόπος

Χρόνος

Αριθμός μελών ομάδας

Γονείς – κηδεμόνες μαθητών Δημ. Σχολείων Θήρας

Μπελώνειο Πολιτιστικό Ίδρυμα (Φηρά)

Τετάρτη, 1/10/2014

ώρα 18.00 – 20.00

Όλοι οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών Δημ. Σχολείων Θήρας

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν, όπως έχουν διαμορφωθεί από προηγούμενες συναντήσεις, είναι:

·        Πλαίσιο συνεργασίας Σχολείου - Γονέων - Σχολικού Συμβούλου 

·        Κατ' οίκον εργασίες - Μελέτη μαθημάτων

·        Διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών - προβλημάτων συμπεριφοράς

·        Διαχείριση ελεύθερου χρόνου μαθητών - Καλλιέργεια φιλαναγνωσίας

·        Παιδί και υπολογιστής 

·        Σχολικός εκφοβισμός

 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις απογευματινές συναντήσεις είναι προαιρετική, ωστόσο θεωρείται αυτονόητη η χρησιμότητά τους στην άσκηση του παιδαγωγικού - διδακτικού έργου.

 

 

22/09/2014

ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμα επιμόρφωσης του σχολικού έτους 2014-2015, σας ενημερώνουμε για τα εξής Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ και Γ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή φόρμα για την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ευθύνης μας.  Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της Περιφέρειας Ευθύνης μας να συμπληρώσουν τη φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο, προκειμένου να διευκολυνθούμε στον έγκαιρο σχεδιασμό της επιμορφωτικής μας δράσης με βάση τις δικές σας επιμορφωτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα.

(Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και προαιρετική).

Προθεσμία συμπλήρωσης της φόρμας: 28/09/2014.

Για να συμπληρώσετε τη διαδικτυακή φόρμα πατήστε εδώ

Ο σύνδεσμος είναι: http://users.sch.gr/klouvatos/ANIXNEYSH_EPIM_ANAGWN.htm

 --------------------------------------------------------------------------------

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής μας δράσης, προσκαλούμε το Σύλλογο Διδασκόντων κάθε πολυθέσιου σχολείου (4/θέσιου και άνω) να προτείνει ένα ή δύο θέματα που συγκεντρώνουν κατά σειρά προτεραιότητας το ενδιαφέρον των περισσότερων εκπαιδευτικών του σχολείου για απογευματινή ενδοσχολική επιμόρφωση. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να γίνουν προτάσεις για θέματα όπως διαχείριση μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων – ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, διαφοροποίηση διδασκαλίας, αξιοποίηση των ΤΠΕ – διαδραστικών συστημάτων στη διδασκαλία, διδακτική επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, δημιουργία σχολικού ιστότοπου ή μπλογκ κ.ο.κ.

Προθεσμία: 10/10/2014.

 --------------------------------------------------------------------------------

Γ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 Καλούνται οι δάσκαλοι ΠΕ70 όλων των τάξεων και οι δάσκαλοι των ολιγοθέσιων σχολείων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ανάληψη δειγματικής διδασκαλίας στην τάξη τους (σε συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο, ενότητα, κεφάλαιο). Η δειγματική διδασκαλία, ανάλογα με το αντικείμενο, θα είναι 45λεπτη ή 90λεπτη) και θα την παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης τάξης όλων των σχολείων (ισχύει για Νάξο και Θήρα).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα  μαζί μας μέχρι 17/10/2014.  

 

15/09/2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για το σχολ. έτος 2014-2015

(α) ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

 

11/09/2014

Κύκλος δίωρων απογευματινών επιμορφωτικών εργαστηρίων ανά τάξη στη Νάξο

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα των απογευματινών επιμορφωτικών συναντήσεων που θα γίνουν τις προσεχείς ημέρες στη Νάξο (Σχολή Ουρσουλινών – Κάστρο Χώρας Νάξου) για τους δασκάλους κάθε τάξης ξεχωριστά με θέμα: «Σχεδιασμός διδακτικών διαδικασιών – Διαχείριση διδακτέας ύλης». Στο πλαίσιο των εργαστηριακών συναντήσεων θα εξεταστούν οι δυνατότητες προσαρμογών της διδακτέας ύλης, η αξιοποίηση πρόσθετου υλικού, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και των διδακτικών επισκέψεων. Θα συζητηθούν επίσης ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις και τρόποι διαφοροποίησης της διδασκαλίας. Η προσέγγιση των θεμάτων θα γίνει υπό το πρίσμα του θεσμού της «Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών» (Π.Δ. 152/2013).

 

11/09/2014

 

11/09/2014

 

03/09/2014

ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΡΑΦΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Εκτυπώθηκε και θα διανεμηθεί δωρεάν το Τετράδιο Γραφής Α΄ τάξης σε μαθητές της Α΄ τάξης των σχολείων της Περιφέρειας ευθύνης μας. Η εκτύπωση έγινε με δαπάνη των Ιερών Μητροπόλεων Παροναξίας και Θήρας, Αμοργού και Νήσων. Ευχαριστούμε τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες κ. Καλλίνικο και κ. Επιφάνιο για την άμεση και ευγενική ανταπόκρισή τους.

Το τετράδιο γραφής Α΄ τάξης (εκτυπώσιμο αρχείο)

Το περιεχόμενο του τετραδίου γραφής της Α΄ τάξης προτάθηκε από τις παρακάτω δασκάλες της Α΄ τάξης Δημ. Σχολείων της Νάξου κατά τη διάρκεια απογευματινού εργαστηρίου υπό την καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Π. Ε. Κυκλάδων:

1. Κυριακή Βιντζηλαίου  2. Αλεξάνδρα Δάλλα  3. Ειρήνη Καραμανλή   4. Μαρία Κονδύλη  5. Βιργινία Κουτίνα   6. Μαρία Κώτσου 7. Εμμανουέλα Λυκουροπούλου 8. Κυριακή Μαργαρίτη  9. Αγγελική Σέργη 10. Φρόσω Τσακωνιάτη 11. Χαρίκλεια Χαλκιά 12. Βαλεντίνα  Ψαρρά 13. Kαίτη Ψαρρά.

Η σελιδοποίηση και επιμέλεια του εντύπου έγινε από το Σχολικό Σύμβουλο.

Τόσο με τη δομή του όσο και τη γραμματοσειρά, το τετράδιο μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες της Α΄ τάξης, απαλλάσσοντάς τους από τον καθημερινό βραχνά συμπλήρωσης των τετραδίων. Θα αποφευχθούν επίσης λανθασμένες γραφές ορισμένων γραμμάτων.

κενό τριχάρακο φύλλο εργασίας

 

Η γραμματοσειρά του τετραδίου

(για την εγκατάστασή της, αποθηκεύστε την πρόχειρα στην επιφάνεια εργασίας και αφού ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου, απλά σύρτε την ή αντιγράψτε την και επικολλήστε την στο φάκελο "Γραμματοσειρές" (Fonts)).

 

02/09/2014

 

01/09/2014

Συμπληρωματικές οδηγίες ΥΠΑΙΘ για Προγραμματισμό 2014-2015

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2014-2015 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σεπτέμβρης 2014)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2014-15

 

Η εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2014-15

 

Υποχρεωτικά και προαιρετικά προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία

 

 

01/09/2014

 

30/08/2014

 
...Παλιότερες ανακοινώσεις - έγγραφα (σχολ. έτους 2013-2014)